Vykdomos programos

2016 – 2017  m. m.  įgyvendinamos šios profesinio mokymo programos:

.

Eil. nr.

Profesinio mokymo programos pavadinimas, valstybinis kodas

Grupė

Kursas

1.

(M44041101)

11A

I

2.

(330073202)

17S

I

3.

) ( 440073215)

18S

I

4.

(330081207 )

14G

I

5.

( 440081210)

15G

I

6.

(330071612)

16T

I

7.

(330081113)

20Ž

I

7 grupės

1.

(330073202 )

16S

II

2.

(330081207)

11G

II

3.

(330071612)

15T

II

4.

(210081101 )

19Ž

II

5.

(330081113)

18Ž

II

5 grupės

1.

(330073202 )

15S

III

2.

(330101304)

10B

III

3.

(330071612)

14T

III

4.

(330081113)

16Ž

III

4 grupės

16 grupių

.

Mokinys laikomas baigusiu profesinio mokymo programą ar jos modulį, jei visų mokomųjų dalykų (modulių) jo mokymosi pasiekimai įvertinami patenkinamai.

Asmuo, baigęs profesinio mokymo programą, įgyja teisę į jo įgytų tai kvalifikacijai reikalingų kompetencijų įvertinimą.

Asmens įgytų kompetencijų vertinimą reglamentuoja Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-15. 

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotį sudaro:

–          teorinės dalies (žinių) vertinimo testas;

–          praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduotis.

Teigiamai įvertinus asmens įgytas kompetencijas kvalifikacijai įgyti, profesinio mokymo teikėjas, remdamasis Mokinių registro duomenimis, suteikia kvalifikaciją ir išduoda Profesinio mokymo diplomą.

Moodle

Moodle

TAMO

TAMO

Statistika

Šiandien apsilankė : 276
Vakar apsilankė : 277
Šį mėnesį : 5461
Šiais metais : 62628
Visi apsilankymai : 74359
Paspaudimai šiandien : 1866
Visi paspaudimai : 413354
© 2017 Joniškio žemės ūkio mokykla | Rekomenduoja: Atradau.lt | Sprendimas: Elektroninės Vizijos