Mokyklos istorija

Joniškio žemės ūkio kronika

     1985 m. Joniškio pakraštyje 5 hektarų plote pradėta didžiausia rajone statyba − 540 vietų vidurinės kaimo profesinės technikos mokyklos kompleksas. Kartu buvo statomos dirbtuvės, valgykla, katilinė, du 200 vietų bendrabučiai mokiniams. Mokyklos administracija pradėjo kurtis Neakivaizdinės mokyklos mažame kabinete. Didžiausia statybos darbų ir rūpesčių našta tada gulė ant direktoriaus pavaduotojo šviesios atminties Evaldo Katiliavo pečių. Net jo namai, laikinai buvo tapę mokyklos kontora ir statybinių medžiagų sandėliu.

     Penkių milijonų rublių sąmatinės vertės statyba užbaigta 1987 m. liepos mėnesį. Vėliau buvo pastatytas gyvenamasis namas mokytojams.

 

     Kiekvienas rajonas, pagal tuo metu galiojusius Lietuvos komunistų partijos ir vyriausybės nutarimus, turėjo turėti profesinę vidurinę technikos mokyklą. Visiems jaunuoliams ir merginoms vidurinis išsilavinimas buvo privalomas. Mokiniai, kurie nesiekė „akademinių aukštumų“, buvo orientuojami mokytis profesinėse mokyklose. Kartu su Joniškiu tokio tipo mokyklas pasistatė Šiaulių, Biržų ir Plungės rajonai. Tad 1987 m. rugsėjo 1 d. tuometinė Joniškio 99-oji vidurinė profesinė technikos mokykla duris atvėrė pirmiesiems 220 moksleivių

     Tuometinės profesinės mokyklos priklausė Profesinio mokymo komitetui. 1988 metais komitetas buvo reorganizuotas ir mokykla perėjo Agropramoninio komiteto žinion. Po metų, 1989-aisiais, vėl reorganizacija − žemės ūkio mokyklos tapo pavaldžios Žemės ūkio ministerijai. Joniškio žemės ūkio mokyklos pavadinimas keitėsi pagal kintantį mokyklos pavaldumą:

1986 m. − 99-oji vidurinė profesinė technikos mokykla.

1988 m. − Profesinė technikos mokykla.

1989 m. − Joniškio žemės ūkio mokykla.

 

     Nuo 2000 metų Joniškio žemės ūkio mokykla tapo pavaldi LR Švietimo ir mokslo ministerijai ir išlaikė 1989 m. Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos suteiktą  mokyklos pavadinimą.

     2009 m. prie Joniškio žemės ūkio mokyklos buvo prijungta reorganizuojama Gruzdžių žemės ūkio mokykla (Šiaulių r.), kuri tapo Joniškio žemės ūkio mokyklos skyriumi.

   Nuo pirmųjų statybos dienų mokyklai sėkmingai vadovauja direktorius Liudas Jonaitis. 1977 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1994 − 1996 m. studijavo Vilniaus technikos universitete, įgijo edukologijos magistro laipsnį. L. Jonaičiui suteikta profesinių mokyklų vadovų pirma kvalifikacinė kategorija, jis yra Lietuvos kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų asociacijos prezidentas, Joniškio rajono savivaldybės Tarybos narys, ,,Lietuvos kaimo spindulys 2006“ nominantas. 2001 m. L. Jonaitis tapo naujuoju Lietuvos aukštesniųjų žemės ūkio bei žemės ūkio mokyklų direktorių asociacijos prezidentu. 2004 m. direktoriui įteiktas Tarptautinės informatizavimo akademijos nario korespondento pažymėjimas.

     Nuo 1987 m. mokykloje pradėjo dirbti direktoriaus pavaduotoja mokymo − auklėjimo reikalais Liudmila Božidaj. Vienerius metus ji buvo popamokinių renginių organizatorė, o nuo 1992 m. užėmė direktoriaus pavaduotojos mokinių ugdymui pareigas. 2005 m. suteikta profesinių mokyklų vadovų kvalifikacinė antroji vadybinė kategorija.

     Pirmaisiais darbo metais bendrojo lavinimo dalykų mokinius mokė 10 mokytojų. Iš jų šiandien mokykloje tebedirba fizikos mokytoja metodininkė Daina Rudienė ir lituanistė Stasė Griniūtė, profesijos mokytoja metodininkė Birutė Juknienė.

 

     Pirmieji metai nebuvo lengvi nei moksleiviams, nei mokytojams. Buvo organizuojamos talkos, kurių metu sutvarkyta mokyklos aplinka.

     Naujai pastatytoje mokykloje buvo galima įgyti plataus profilio traktorininko-mašinisto, šaltkalvio remontininko ir vairuotojo, žemės ūkio elektros įrenginių remonto ir priežiūros elektromonterio, melžiamų karvių priežiūros operatoriaus-pieno kokybės nustatymo laboranto, kiaulių auginimo operatoriaus, virėjo, plataus profilio kaimo statybininko ir dekoratyvinės gėlininkystės meistro specialybes. Pirmąjį mokyklos darbo dešimtmetį populiariausios buvo ūkininko, namų ūkio ekonomės, plataus profilio traktorininko specialybės. Kasmetinį mokymo programų pasikeitimą lėmė darbo rinka. Netrūko ir užklasinės veiklos. Mokykloje veikė nemažai meno saviveiklos kolektyvų: pučiamųjų orkestras, tautinių šokių, kaimo kapelos, satyros-humoro grupės.

 

     Nuo mokyklos įsteigimo dienos istorijos kabinete veikia  mokytojos Irenos Grigencienės įkurtas istorijos muziejus. Muziejuje jau sukaupta keli šimtai eksponatų – namų apyvokos daiktų, knygų, dokumentų, XVIII-XXI a. Lietuvoje naudotos valiutos kolekcija. Didžiausias skaičius eksponatų – iš tarpukario Lietuvos laikotarpio, vertingiausi – ietigaliai, pirmieji laikraščio „Varpas“ numeriai, monetos.

 

Chronologiniai faktai

1988 m.

 • Mokykloje atidaryta dailininkų profesionalų mažoji paveikslų galerija, kurioje porą kartų per metus keičiama paveikslų ekspozicija.
 • Baigtos įrengti tinklinio aikštelės, lauko krepšinio aikštelė.
 • Įrengta nauja elektrotechnikos laboratorija

1991 m.

 • Nuspręsta, jog mokyklai reikia savo žemės, tvartų, gyvulių. Prie mokyklos prijungtas mokomasis ūkis − Mindaugų ūkio Skilvinių padalinys. Vyriausybės nutarimu, keičiantis žemės ūkio mokyklų valdoms, 1992 m. Skilvionių padalinys atjungtas.
 • 35-uoju numeriu respublikoje įregistruotas Joniškio žemės ūkio mokyklos jaunųjų ūkininkų ratelis ,,Agro”.
 • Pradėti organizuoti ūkininkavimo žinių minimumo kursai

1993 m.

 • 1993 − 1999 m. Žemės ūkio mokykloje statoma laboratorinė mokomoji ferma, tuo metu vienintelė tokia Lietuvoje.

1994 m.

 • Užsimezgė draugystė su Anglijos Sparsholt žemės ūkio koledžu bei Švedijos Hvilanso žemės ūkio mokykla

1995 m.  

 • Mokykloje pradeda veikti sporto klubas “Žemyna“, kurio nariai kasmet dalyvauja Lietuvos mokinių ir studentų sporto centro organizuojamose įvairių sporto šakų (krepšinio, teniso, šaškių, atletikos) varžybose ir iškovoja prizines vietas. Mokyklos sportininkai atstovauja mokyklai įvairiose respublikinėse ir rajoninėse sporto varžybose.
 • Mokykla įsigijo pirmąjį 50-ties vietų autobusą.
 • Žemės ūkio mokyklos patalpose įkurtas Biržų akcinės pieno bendrovės pieno supirkimo punktas

1996 m.

 • Joniškio žemės ūkio mokyklos stadione surengtos pirmosios rajono mokyklų komandų slidinėjimo varžybos.
 • Spalio 25 − 26 d. surengta pirmoji rudens gėrybių, naujos žemės ūkio technikos paroda-mugė ,,Joniškis‘96“. Ši mugė tapo tradiciniu Šiaurės Lietuvos renginiu

1996 m.

 • 1996 m. − 1999 m. žemės ūkio mokykloje lankėsi didelis būrys poetų − poezijos pavasario ,,desantas“. Su mokiniais ir mokytojais susitiko alpinistas V. Vitkauskas, Nepriklausomybės akto signataras R. Ozolas, dainininkas A. Mamontovas

1997 m.

 • Dalyvaujant svečiams iš Anglijos Sparsholt žemės ūkio koledžo, Joniškio žemės ūkio mokykloje atidaryta prezentacinė kompiuterių klasė.
 • Mokyklos dešimtmečiui paminėti surengtas ,,Dešimtmečio taurės krepšinio turnyras“. Jame dalyvavo komandos iš pajūrio, Raseinių, Vabalninko, Utenos, Šeduvos ir Apguldės (Latvija)

1998 m.

 • Žemės ūkio mokykloje lankėsi Lietuvos respublikos Vyriausybės kancleris Kęstutis Čilinskas.
 • Įsteigtas aukštesniųjų studijų skyrius, kuriame sudaryta galimybė toliau mokytis žemės ūkio mokyklas baigusiems absolventams ir bendrojo lavinimo abiturientams, neįstojusiems ar neturintiems galimybių mokytis kitur, bet norintiems įgyti aukštesnįjį išsilavinimą. Iki 2005 m. išleista 11 studentų grupių − 203 studentai.
 • Joniškio žemės ūkio mokykla viena pirmųjų visame Joniškio rajone surengė Santarvės medžio sodinimo akciją.

1999 m.

 • Pasirašyta kūrybinio bendradarbiavimo sutartis tarp žemės ūkio mokyklos ir Lietuvos žemės ūkio universiteto. Vienas svarbiausių šios sutarties pasirašymo tikslų − įgyvendinti moksleivių ir studentų mokymosi tęstinumą rengiant specialistus kaimui.
 • Lietuvos gyvulininkystės institutas ir Joniškio žemės ūkio mokykla, norėdami įgyvendinti kokybišką moksleivių ir studentų mokymą, pasirašė kūrybinio bendradarbiavimo sutartį

2000 m.

 • Joniškio žemės ūkio mokykla ir Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas pasirašė tarpusavio kūrybinio bendradarbiavimo sutartį.
 • Joniškio žemės ūkio mokykloje surengta literatūrinė popietė ,,Biblioteka. Knyga. Skaitytojas“, kurioje lankėsi poetas J. Ivanauskas ir vertėja D. I. Irbytė.

2001 m.

 • Mokykloje įsteigtas Žemdirbių tęstinio profesinio mokymo skyrius.
 • Joniškio žemės ūkio mokykloje perkirpta juostelė ir pradėjo veikti gerai įrengta šaudykla. Šaudykla atidaryta bendromis kelių žinybų pastangomis.
 • Žemės ūkio mokykloje lankėsi Latvijos Respublikos Duobelės rajono Apguldės žemės ūkio mokyklos direktorė Liga Kozlovska ir pavaduotojas Peteris Limanans.
 • Mokykloje surengta Lietuvos Žemdirbystės instituto diena. Jos metu mokykla pasirašė kūrybinio bendradarbiavimo sutartį su Žemdirbystės institutu.
 • Žemės ūkio mokykla penkeriems metams pasirašė bendradarbiavimo sutartį su sociologo dr. Stasio Paulausko konsultavimo įmone.
 • Atsižvelgiant į žemdirbių, kaimo žmonių pageidavimus, jų poreikius Joniškio žemės ūkio mokykloje įsteigtas ir patvirtintas Žemdirbių tęstinio profesinio mokymo skyrius

2002 m.

 • Mokykloje atidarytas dar vienas informatikos kabinetas.
 • Rajone ir Žemės ūkio mokykloje lankėsi švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius, Lietuvos respublikos Prezidentas Valdas Adamkus

2003 m.

 • Mokykla laimėjo konkursą ,,Informacinės technologijos mokslui ir studijoms“ − buvo įrengta nuotolinio mokymo klasė.
 • Mokykloje duris atvėrė mokomosiose dirbtuvėse naujai įrengti agronomijos statybos ir žemės ūkio mašinų kabinetai. Bene didžiausia naujovė − kabinetas − Praktinio mokymo firma su penkiomis darbo vietomis ir biuro baldais. Čia įrengti personalo, tiekimo, gamybos realizacijos skyriai.
 • Mokykloje lankėsi Baltarusijos ambasadoriaus patarėjas A. Korol, ambasados pirmoji sekretorė O. Dašinevič

2004 m.

 • Mokiniai, jau įgiję vidurinį išsilavinimą, priimami mokytis apskaitininko ir kasininko, padavėjo ir barmeno, o nuo 2007 m. − tarptautinių vežimų vairuotojo-ekspeditoriaus specialybių.
 • Laimėtas projektas ,,Joniškio žemės ūkio mokyklos ir bendrabučio pastatų renovacija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą“, kurio sąmatinė vertė apie 3 milijonus litų

2005 m.

 • Žemės ūkio mokykloje vyko Žemės ūkio mokslo tarybos prie Žemės ūkio ministerijos išvažiuojamasis posėdis, kuriame dalyvavo ir žemės ūkio ministrė prof. Kazimiera Danutė Prunskienė.
 •  Mokykloje buvo pradėti rengti kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriai.

2006 m.

 • Žemės ūkio mokyklos valgykloje įrengta nauja šiuolaikiška lankytojų aptarnavimo linija, modernūs virtuvės įrengimai.
 • Mokyklos  biblioteka − viena iš pirmųjų profesinių mokyklų bibliotekų Šiaulių apskrityje − pradėjo naudotis mokyklų bibliotekų sistema MOBIS

2007 m.

 • 2007 m. − 2008 m. vyko Joniškio žemės ūkio renovacija, mokykla įgyvendino Europos sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą investicinį projektą „Joniškio žemės ūkio mokyklos mokomojo ir bendrabučio pastatų renovacija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą“, kurio rezultatas – efektyviai vartojama šiluminė energija, mažesnis sunaudojamos energijos kiekis bei užtikrintas kokybiškų mokymosi bei darbo sąlygų sudarymas mokyklos bendruomenei.
 • Joniškio žemės ūkio mokykla pradėjo ruošti tarptautinių vežimų (pervežimų) vairuotojus-ekspeditorius.
 • Mokykloje lankėsi svečiai iš Norvegijos žemės ūkio mokyklos: direktorius Trygve Jacobsen ir projektų vadovas Jarl Devik.

2008 m.

 • Direktoriaus L. Jonaičio iniciatyva įvyko pirmasis Joniškio krašte medžio drožėjų pleneras ,,Gamta − gėrio versmė“.

2009 m.

 • Žemės ūkio mokykloje pirmą kartą surengtas būsimųjų apdailininkų konkursas.
 • Už profesinio mokymo patrauklumo didinimą Žemės ūkio mokyklai buvo įteiktas Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prizas ir diplomas „Verslo partnerystės lyderis – 2009“.
 • Mokykloje atsirado nauja specialybė − padavėjas-barmenas, pradėjo veikti technologinės pakraipos gimnazijos skyrius, kuriame mokosi III − IV gimnazijos klasės.
 • Konkurse ,,Žalia ir žydinti mano darbovietė“ žemės ūkio mokyklos aplinka įvertinta 1-ąja vieta.
 • Mokykloje lankėsi rašytoja L. S. Černiauskaitė ir literatūrologas R. Tamošaitis.
 • Viešėjo Sankt Peterburgo Piterbasket federacijos prezidentas Anatolijus Nesmejanovas su žmona Natalija

2010 m.

 • Vienintelis iš Europos šalių mokinių teatras „Utopija“, dalyvavo tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje Alžyre ir kartu su teatru iš Kinijos sulaukė daugiausia dėmesio tarp 40 kolektyvų iš viso pasaulio.
 • Žemės ūkio mokyklos sulaukė svečių iš Šiaulių universiteto − čia buvo atvykęs šios aukštosios mokyklos rektorius prof. V. Lauruška bei universiteto Botanikos sodo direktorė A. Klimienė ir ŠU rektorius prof. V. Lauriška. Pastarasis pasirašė kūrybinio bendradarbiavimo sutartį su mokykla.

2011 m.

 • Atidaryta moderniai įrengta Žemdirbystės − žemės ūkio technikos laboratorija.
 • Mokykloje vyko pirmoji tarptautinė vaizdo konferencija su Kopyliaus (Baltarusija) žemės ūkio licėjumi.
 • Žemės ūkio mokykloje viešėjo Lietuvai pagražinti draugijos rajono skyriaus pirmininkė V. Peleniuvienė, šios draugijos narė V. Tumėnienė, rajono garbės pilietis monsinjoras J. Dobilaitis.

2012 m.

 • Mokyklos įkūrimo proga mokyklos veteranai ir šaunieji mokiniai Vilniaus oreivystės centro oro balionu skrido virš Joniškio.
 • Žemės ūkio mokyklos antrakursiai susitiko su kraštiečiu, Lietuvos grafiku, plakato meistru, heraldikos specialistu, profesoriumi Juozu Galkumi.
 • Joniškio žemės ūkio mokyklos gražiai tvarkoma teritorija jau daugelį metų reprezentuoja ne tik mokyklą, bet ir Joniškį. Šiemet Švietimo ir mokslo ministerijos skelbtame konkurse ,,Geriausiai tvarkoma mokyklos aplinka 2012“ mokykla profesinio mokymo įstaigų grupėje pripažinta nugalėtoja.
 • Apie rašytinio teksto vertę, kalėdinių sveikinimų rašymo kultūrą Joniškio žemės ūkio mokykloje paskaitą skaitė Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto profesorė dr. Džiuljeta Maskeliūnienė.

     Šiandien Joniškio žemės ūkio mokykla yra viena populiariausių mokyklų Šiaurės Lietuvos krašte. Į šią mokyklą mokytis jaunuoliai atvyksta iš  Akmenės, Pakruojo, Šiaulių rajonų ir žinoma – joniškiečiai. Derlingų žemių krašte paklausiausios yra žemdirbiškos specialybės: žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, technikos priežiūros verslo darbuotojo, dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo, taip pat mokiniai mielai renkasi ir apdailininko (statybininko), kompiuterio projektavimo operatoriaus, padavėjo ir barmeno, pardavėjo, kasininko apskaitininko specialybes.Per 25 gyvavimo metus darbininkišką specialybę įgijo 3064 vaikinai ir merginos. Šiandien mokykloje dirba 107 darbuotojai.

 

Ketinantys mokytis ir besimokantys mokiniai patenka į gerai organizuotą edukacinę aplinką – čia yra mokomoji ferma-laboratorija, mokomasis sodas (3,5 ha), mokomosios dirbtuvės su technikos remonto sale, moderniai įrengta floristikos laboratorija, biblioteka-informacinis centras, trys modernios kompiuterių klasės, atskira barmenų-padavėjų klasė, vaizdo konferencijų salė, autodromas vairuotojams mokyti. Gruzdžių skyriuje, pasinaudojus Europos sąjungos parama, pastatytas modernus profesinio technikos mokymo centras. Mokyklos vykdomas investicinis projektas “Šiaurės Lietuvos žemės ūkio technologijų ir technikos praktinio mokymo centras Joniškio žemės ūkio mokykloje” (2011-2013m.) suteiks mokiniams naujas mokymosi galimybes moderniai įrengtose mokomosiose dirbtuvėse, laboratorijose, sėsti už naujausios žemės ūkio technikos vairo. 2008 metų birželio mėnesį  mokykla baigė įgyvendinti projektą „Joniškio žemės ūkio mokyklos mokomojo ir bendrabučio pastatų renovacija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą“, kuris užtikrino kokybiškas mokymosi bei darbo sąlygas.

 

Per visą mokyklos istoriją jai buvo būdingos įvairios veiklos strategijos, visada buvo atsižvelgdama į vaiko pasaulėjautą, gebėjimus bei pasirinkimą. Mokykla tapo atvira visuomenei bei daug dėmesio skiria tarptautiniam bendradarbiavimui. Svarbiu tikslu tapo mokinių užimtumas organizuojant neformalųjį ugdymą, projektinę, socialinę bei prevencinę veiklą.

 

Parengė bibliotekininkė Dovilė Jonaitytė

Moodle

Moodle

TAMO

TAMO

Statistika

Šiandien apsilankė : 121
Vakar apsilankė : 291
Šį mėnesį : 5194
Šiais metais : 29398
Visi apsilankymai : 232929
Paspaudimai šiandien : 704
Visi paspaudimai : 1442260
© 2019 Joniškio žemės ūkio mokykla | Rekomenduoja: Atradau.lt | Sprendimas: Elektroninės Vizijos