Mokyklos administracinė taryba

Administracinė taryba – tai patariamoji institucija, padedanti direktoriui kolegialiai vadovauti mokyklai. Administracinės tarybos nutarimus privalo vykdyti visi mokyklos bendruomenės nariai.

 

Administracinę tarybą 2020 metams sudaro:

  • Saulius Dauparas, laikinai einantis direktoriaus pareigas – pirmininkas
  • Vaida Baltaragytė, metodininkė – sekretorė

Nariai:

  • Liudmila Božidaj, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
  • Eglė Kvedaraitė, direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai
  • Ina Riaubienė, vyr. buhalterė
  • Giedrius Jokūbaitis, mokomojo ūkio vedėjas
  • Robertas Valančius, gimnazijos skyriaus vedėjas
  • Ramutė Liucvaikienė, profesinės sąjungos pirmininkė

 

© 2021 Joniškio žemės ūkio mokykla | Rekomenduoja: Atradau.lt | Sprendimas: Elektroninės Vizijos