Mokyklos taryba

MOKYKLOS TARYBA (SAVIVALDOS INSTITUCIJA)

2020-2023 M. KADENCIJA

 

 

Joniškio žemės ūkio mokykla

 

Tėvų (rūpintojų) atstovai 

 

Ginta Bagučiauskienė

Marytė Gedraitienė

 

Mokytojai

 

Loreta Jonaitė, matematikos vyr. mokytoja

Robertas Pakalnis, profesijos mokytojas

 

Mokiniai

 

Vaida Strūgaitė, 17G gr. mokinė

Martynas Gedraitis, 23Ž gr. mokinys

 

Bendruomenės atstovai

 

Ramutė Valančiauskienė, bendrabučio valdytoja

Jurgita Žiūkienė, sekretorė

 

     Mokyklos taryba (savivaldos institucija) formuojama pagal Joniškio žemės ūkio mokyklos įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1941, 67 punktą 3 metų kadencijai iš 12 asmenų: po 3 atstovus (du mokyklos ir vienas filialo) tėvų (rūpintojų), mokytojų, mokinių, bendruomenės.


 

MOKYKLOS TARYBA (KOLEGIALUS VALDYMO ORGANAS)

2019-2023 M. KADENCIJA

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento profesinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė

Rūta Žukauskaitė

Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmų direktorius

Sigitas Dimaitis

Pakruojo rajono žemės ūkio bendrovės „Pelaniškiai“ direktorius

Edikas Drupas

UAB „Grebėstas“ vyr. inžinierius

Kęstutis Čepas

UAB „Horo mechaniko“ direktorius

Večislavas Lomeiko

Šiaulių regiono plėtros tarybos narė, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos atstovė

Angelija Michalauskienė

Joniškio žemės ūkio mokyklos gimnazijos skyriaus vedėjas

Robertas Valančius

Joniškio žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoja metodininkė

Ramutė Liucvaikienė

Joniškio žemės ūkio mokyklos mokinys

Vakaris Repšys