Aštuntos, devintos klasės mokinių ir tėvelių dėmesiui!

Aštuntos, devintos klasės mokinių ir tėvelių dėmesiui!

    nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. kviečiame mokytis

Joniškio žemės ūkio mokykloje

Priimame į 9 ir 10 klases (I ir II gimnazijos klases)

mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.