16 moksleivių įgijo tarptautinės patirties

     Pagrindinis Joniškio žemės ūkio mokyklos tarptautiškumo tikslas-plėtoti tarptautinę dimensiją profesinio mokymo kokybei gerinti ir jo konkurencingumui užtikrinti, siekiant parengti absolventus gyvenimui ir darbui globaliame pasaulyje. Todėl šiais mokslo metais mokykla vėl įgyvendina ERASMUS +1 pagrindinio veiksmo mobilumo projektą „Praktinių kompetencijų tobulinimas per tarptautinę patirtį“ (Nr. 2022-1-LT01-KA122-VET-000074923).

      Šiuo projektu siekiama suteikti praktinių įgūdžių trijų specialybių mokiniams: žemės ūkio darbuotojams, virėjams, barmenams ir padavėjams.  Jau 16 moksleivių atliko 4 savaičių praktiką Austrijoje rudenį. Dar 4 moksleiviai atliks dviejų savaičių praktiką Danijoje pavasarį. Įstaigos vadovas ir du profesijos mokytojai turės 5 dienų darbo stebėjimą Danijoje taip pat.

     Moksleiviai tarptautinių praktikų metu įgyja praktinių įgūdžių. Praktika tarptautinėje aplinkoje suteikia pasitikėjimo savimi, patobulina anglų kalbos žinias, suteikia galimybę dirbti tarptautinėje aplinkoje.