Mokyklos administracinė taryba

Administracinė taryba – tai patariamoji institucija, padedanti direktoriui kolegialiai vadovauti mokyklai. Administracinės tarybos nutarimus privalo vykdyti visi mokyklos bendruomenės nariai.

 

Administracinę tarybą  sudaro:

  • Juventa Jurgelienė, direktorė – pirmininkas;
  • Gintarė Budrienė, raštinės administratorė – sekretorė;

 

Nariai:

  • Silvija Muižienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Saulius Dauparas, praktinio mokymo vadovas;
  • Rasa Girdžiūnienė, vyr. finansininkė;
  • Giedrius Jokūbaitis, mokomojo ūkio vedėjas;
  • Loreta Jonaitė, vyr. mokytoja;
  • Ramutė Liucvaikienė, profesijos mokytoja metodininkė, mokyklos profesinės organizacijos pirmininkė.