Finansinės ataskaitos

2022 m. finansinės ataskaitos:
 

2021 m. finansinės ataskaitos:

 

 Joniškio žemės ūkio mokyklos 2021 m. pirmojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2021 m. pirmojo ketvirčio finansinės ataskaitos

 Joniškio žemės ūkio mokyklos 2021 metų antrojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2021 m. antrojo ketvirčio finansinės ataskaitos

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2021m.antrojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2021m. trečiojo  ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2021m. trečiojo  ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis

Joniškio žemės ūkio mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2021 m.gruodžio 31 d. duomenis

 

2020 m. finansinės ataskaitos:

 

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2020 m. pirmojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2020 m. pirmojo ketvirčio finansinės ataskaitos

Joniškio žemės ūkio mokyklos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis

Joniškio žemės ūkio mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2020 m. trečiojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2020 m.  trečio ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

Joniškio žemės ūkio mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2020 m.gruodžio 31 d. duomenis

 


2019 m. finansinės ataskaitos:

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2019 m. pirmojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2019 m. pirmojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2019 m. pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2019 m. pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2019 m. trečio ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2019 m. trečiojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2019 m. gruodžio 31d. duomenis

Joniškio žemės ūkio mokyklos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis


2018 m. finansinės ataskaitos:

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2018 m. pirmojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2018 m. pirmojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2018 m. pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2018 m. pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2018 m. trečio ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2018 m. trečio ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2018 m.gruodžio 31 d. duomenis

Joniškio žemės ūkio mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2018 m. gruodžio 31d. duomenis


2017 m. finansinės ataskaitos:

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2017 m. pirmojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2017 m. pirmojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2017 m.  pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2017 m. pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2017 m. trečio ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2017 m. trečio ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2017 m.gruodžio 31 d. duomenis

Joniškio žemės ūkio mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2017 m. gruodžio 31d. duomenis


2016 m. finansinės ataskaitos:

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2016 m. pirmojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2016 m. pirmojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2016 m. pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2016 m. pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2016 m. trečiojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2016 m. trečiojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2016 m.gruodžio 31 d. duomenis

Joniškio žemės ūkio mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2016 m. gruodžio 31d. duomenis


2015 m. finansinės ataskaitos:

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2015 m. pirmojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2015 m. pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2015 m. pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2015 m. trečiojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2015 m. trečiojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2015 m.gruodžio 31 d. duomenis

Joniškio žemės ūkio mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2015 m. gruodžio 31d. duomenis

 


2014 m. finansinės ataskaitos:

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2014 m. pirmojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2014 m. pirmojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2014 m. pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2014 m. pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2014 m. trečiojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2014 m. trečiojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2014m.gruodžio 31 d. duomenis

Joniškio žemės ūkio mokyklos  finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2014 m. gruodžio 31d. duomenis


2013 m. finansinės ataskaitos:

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2013 m. pirmojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2013 m. pirmojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2013 m. pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys Joniškio žemės ūkio mokyklos 2013 m. pusmečio biudžeto  vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2013 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys Joniškio žemės ūkio mokyklos 2013 m. devynių mėnesių biudžeto  vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos  finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2013 m. gruodžio 31d. duomenis Joniškio žemės ūkio mokyklos  biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2013 m. gruodžio 31d. duomenis

.


2012 m. finansinės ataskaitos:

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2012 m. pirmojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2012 m. pirmojo ketvirčio biudžeto  vykdymo ataskaitų rinkinys Joniškio žemės ūkio mokyklos 2012 m. pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 201 2m. pusmečio biudžeto  vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2012 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2012 m. devynių mėnesių biudžeto  vykdymo ataskaitų rinkinys Joniškio žemės ūkio mokyklos  finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2012 m. gruodžio 31d. duomenis

.

2011 m. finansinės ataskaitos:

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2011 m. pirmojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2011 m. pirmojo ketvirčio biudžeto  vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2011 m.  pusmečio ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2011 m. pusmečio biudžeto  vykdymo ataskaitų rinkinys Joniškio žemės ūkio mokyklos 2011 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2011 m. devynių mėnesių biudžeto  vykdymo ataskaitų rinkinys

Joniškio žemės ūkio mokyklos  finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2011 m. gruodžio 31d. duomenis

Joniškio žemės ūkio mokyklos  biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2011 m. gruodžio 31d. duomenis

.

2010 m. finansinės ataskaitos:

Joniškio žemės ūkio mokyklos 2010 m.  finansinių ataskaitų rinkinys