Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė Jolita Rudienė dirba I aukšte 108 kabinete

Darbo laikas:

Pirmadienis 11.30 – 12.30     14.35 – 16.30
Antradienis 10.00 – 13.30 14.35 – 16.30
Trečiadienis 11.30 – 13.30 14.45 – 16.30
Ketvirtadienis 11.30 – 12.30 14.00 – 16.30
Penktadienis 11.30 – 14.00  

 

Socialinio pedagogo funkcijos:

 • Atstovauja mokinių interesus ir teises tiek mokykloje, tiek už jos ribų; atlieka tyrimus siekdamas išsiaiškinti socialinių reiškinių priežastis; renka ir tikslina socialinius duomenis.

Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos:

 • Socialinės-pedagoginės pagalbos teikimas;
 • Pagalba organizuojant nemokamą apgyvendinimą bendrabutyje;
 • Prevencinės veiklos vykdymas bei organizavimas;
 • Mokinių pavėžėjimo organizavimas;
 • Nemokamo maitinimo organizavimas bei įgyvendinimo stebėjimas;
 • Pagalba susitvarkant vaiko ar našlaičio išmokas.

 

Socialinis pedagogas spręsdamas iškilusius klausimus bendradarbiauja su:

 • Grupių, klasių vadovais, dalykų ir profesijų mokytojais;
 • Teisėtvarkos institucijomis, VTAT, Probacijos tarnyba, globos ir rūpybos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • Seniūnijų socialinio darbo organizatoriais bei socialiniais darbuotojais;
 • Bendrabučio valdytoja bei auklėtojomis.