Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė Vaida Gendvilaitė-Petrošienė dirba I aukšte 108 kabinete

Darbo laikas:

Pirmadienis 11.30 – 12.30     14.35 – 16.30
Antradienis 10.00 – 13.30 14.35 – 16.30
Trečiadienis 11.30 – 13.30 14.45 – 16.30
Ketvirtadienis 11.30 – 12.30 14.00 – 16.30
Penktadienis 11.30 – 14.00  

 

 

Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos

Socialinis pedagogas dirba su mokiniais, tėvais (globėjais), pedagogais ir kitais mokykloje bei už jos ribų dirbančiais specialistais. Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos: Mokinių socialinių-pedagoginių problemų sprendimo paieška, socialinės-pedagoginės pagalbos teikimas; Nemokamo bendrabučio skyrimo įsakymo projekto rengimas; Prevencinės veiklos vykdymas bei organizavimas; Mokinių pavėžėjimo sąrašų sudarymas, tikslinimas bei papildymas, bendradarbiaujant su Joniškio AP bei savivaldybės švietimo ir sporto skyriumi; Nemokamo maitinimo organizavimas bei įgyvendinimo stebėjimas, nemokamo maitinimo ataskaitų rengimas ir teikimas savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos skyriui; Mokyklinių uniformų įsigijimo organizavimas, įgyvendinimas bei priežiūra; Bendradarbiavimas su grupių vadovais, dalykų ir profesijų mokytojais, mokyklos administracija, visuomenės sveikatos specialiste, tėvais (globėjais) sprendžiant iškilusias socialines-pedagogines, teisėsaugos pažeidimų problemas; Bendradarbiavimas su visuomenės sveikatos ugdymo centru, psichikos sveikatos centru, teisėtvarkos institucijomis, VTAT, Probacijos tarnyba, globos ir rūpybos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis siekiant rasti geriausią iškilusios problemos sprendimą; Bendradarbiavimas su seniūnijų socialinio darbo organizatoriais bei socialiniais darbuotojais siekiant gauti/pateikti reikiamą informaciją apie socialinės rizikos ar problemines šeimas; Bendradarbiavimas su bendrabučio valdytoja bei auklėtojomis siekiant užkirsti kelią galimoms ar spręsti jau kilusias socialines-pedagogines problemas; Mokinių interesų ir teisių atstovavimas mokykloje ir už jos ribų; Tyrimų įgyvendinimas siekiant išsiaiškinti socialinių reiškinių priežastis, patikrinti prevencinio darbo veiksmingumą, nuolatinis socialinių duomenų rinkimas bei tikslinimas; Probleminių mokinių lankymas namuose kartu su grupių vadovais, seniūnijų socialinio darbo organizatoriais ar seniūnijų socialiniais darbuotojais; Mokinių, jų tėvų (globėjų) informavimas apie jų teisę gauti socialinę-pedagoginę pagalbą.

© 2020 Joniškio žemės ūkio mokykla | Rekomenduoja: Atradau.lt | Sprendimas: Elektroninės Vizijos