Leidiniai

Periodiniai leidiniai

 

 


 

Kraštotyros leidiniai

 

Joniškio žemės ūkio mokyklos bibliotekoje kraštotyros fondas pradėtas kaupti 1987 m., kuris mokyklai skaičiuojant dvidešimt penktuosius veiklos metus, žymiai pasikeitė ir išaugo. Kraštotyros kartotekoje kaupiama visa informacija, susijusi su mokyklos veikla, darbuotojų ir mokinių dalyvavimu įvairiuose kultūriniuose ir sportiniuose renginiuose, akcijose ir pan. Taip pat kaupiamos joniškiečių knygos, spausdintuose šaltiniuose esanti informacija apie Joniškio krašto istoriją, įžymias krašto asmenybes, lankytinas vietas, kultūrinį gyvenimą ir kt., taip pat garsiniai dokumentai, bukletai, lankstinukai.

Periodinių leidinių archyve – Joniškio miesto laikraščio „Sidabrė“ laikraščių komplektai nuo 1987 m. Kraštotyros informacijos bibliografiniai įrašai saugomi kraštotyros kartotekoje, o nuo 2006 m. Visi šioje kartotekoje esantys bibliografiniai įrašai įtraukiami į elektroninę duomenų bazę.

Periodikos straipsnių kopijos, taip pat informacija iš kitų spausdintų šaltinių apie mokyklą, žymius Joniškio krašto žmones bei krašto istoriją kaupiama atskiruose teminiuose aplankuose „JŽŪM spaudoje“, „Joniškio krašto rašytojai“, „Viskas apie Joniškį“, „Žiemgalos kraštas“, kurie populiarūs skaitytojų tarpe dėl greitai surandamos reikalingos informacijos.