Vykdomos programos

2023 – 2024  m. m.  įgyvendinamos šios profesinio mokymo programos:

 

Eil. nr.

Profesinio mokymo programos pavadinimas, valstybinis kodas

Grupė

Kursas

1.

  Apdailininko , P32073205

25S

I

2.

    Apskaitininko, P43041101

7Ap

I

3.

  Apskaitininko, T43041102

8Ap

I

4.

Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo, P21081103

1Gp

I

5.

  Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo, P21081103

2Gp

I

6.

  Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo, P4208120

 28G1

I

7.

  Individualios priežiūros darbuotojo, P43092302

1Ip

I

8.

  Individualios priežiūros darbuotojo, T43092302

2Ip

I

9.

  Suvirintojo, P43071501

3Sv

I

10.

  Suvirintojo, T43071503

4Sv

I

11.

Transporto priemonių remontininko, P42071604

2Tr

I

12.

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, M43081103

27Ž

I

Iš viso I kurse 12 grupių

1.

  Apdailininko , P32073205

24S

II

2.

  Dažytojo – tinkuotojo padėjėjo, P21073209

1Džp

II

3.

  Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo, M44081103

26G

II

4.

  Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo, T43081101

27G

II

5.

  Socialinio darbuotojo padėjėjo, P42092301

1Sd

II

6.

  Suvirintojo, P43071501

1Sv

II

7.

  Suvirintojo, T43071503

2Sv

II

8.

  Transporto priemonių remontininko, P42071604

1Tr

II

9.

  Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, M43081103

26Ž

II

 Iš viso II kurse 9 grupės

1.

Apdailininko , P32073205

23S

III

2.

Automobilių mechaniko, M43071604

2Am

III

3.

Virėjo, P42101303

5V

III

4.

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, M43081103

25Ž

III

 Iš viso III kurse 4 grupės

Iš viso 25 grupės

 

Mokinys laikomas baigusiu profesinio mokymo programą ar jos modulį, jei visų mokomųjų dalykų (modulių) jo mokymosi pasiekimai įvertinami patenkinamai.

Asmuo, baigęs profesinio mokymo programą, įgyja teisę į jo įgytų tai kvalifikacijai reikalingų kompetencijų įvertinimą.

Asmens įgytų kompetencijų vertinimą reglamentuoja Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-15 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-1294 redakcija,įsigaliojo nuo 2023 10 05).

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotį sudaro:

  •         teorinės dalies (žinių) vertinimo testas;
  •         praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduotis.

.