Vykdomos programos

2022 – 2023  m. m.  įgyvendinamos šios profesinio mokymo programos:

 

Eil. nr.

Profesinio mokymo programos pavadinimas, valstybinis kodas

Grupė

Kursas

1.

  Apdailininko , P32073205

25S

I

2.

    Apskaitininko, P43041101

5Ap

I

3.

  Apskaitininko, T43041102

6Ap

I

4.

Dažytojo – tinkuotojo padėjėjo, P21073209

1Džp

I

5.

  Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo, M44081103

26G

I

6.

  Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo, T43081101

27G

I

7.

 Socialinio darbuotojo padėjėjo, P42092301

1Sd

I

8.

Suvirintojo, P43071501

1Sv

I

9.

Suvirintojo, T43071503

2Sv

I

10.

Transporto priemonių remontininko, P42071604

1Tr

I

11.

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, M43081103

25Ž

I

Iš viso I kurse 11 grupių

1.

   Apdailininko , P32073205

23S

II

2.   Automobilių mechaniko, M43071604 2Am II

3.

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo, M44081103

24G

II

4.

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo, T43081101

25G

II

5.

  Virėjo, P42101303

5V II
6.

  Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, M43081103

25Ž II

 Iš viso II kurse 6 grupės

1.

Apdailininko , P32073205

22S

III

2.

Automobilių mechaniko, M43071604

1Am

III

3.

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo, M43081102

21G

III

4.

Technikos priežiūros verslo darbuotojo, M43071603

20T

III

5.

  Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, M43081103

24Ž

III

 Iš viso III kurse 5 grupės

Iš viso 22 grupės

 

Mokinys laikomas baigusiu profesinio mokymo programą ar jos modulį, jei visų mokomųjų dalykų (modulių) jo mokymosi pasiekimai įvertinami patenkinamai.

Asmuo, baigęs profesinio mokymo programą, įgyja teisę į jo įgytų tai kvalifikacijai reikalingų kompetencijų įvertinimą.

Asmens įgytų kompetencijų vertinimą reglamentuoja Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-15 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1480 redakcija).

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotį sudaro:

  •         teorinės dalies (žinių) vertinimo testas;
  •         praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduotis.

.