Vykdomos programos

2021 – 2022  m. m.  įgyvendinamos šios profesinio mokymo programos:

 

Eil. nr.

Profesinio mokymo programos pavadinimas, valstybinis kodas

Grupė

Kursas

1.

  Apdailininko , P32073205

23S

I

2.

    Apskaitininko, P43041101

3Ap

I

3.

  Apskaitininko, T43041102

4Ap

I

4.

  Automobilių mechaniko, M43071604

2Am

I

5.

  Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo, M44081103

24G

I

6.

  Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo, T43081101

25G

I

7.

  Virėjo, P42101303

5V

I

8.

  Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, M43081103

25Ž

I

Iš viso I kurse 8 grupės

1.

   Apdailininko , P32073205

22S

II

2.   Automobilių mechaniko, M43071604 1Am II

3.

  Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo, M43081102

21G

II

4.

  Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo, M44081103

22G

II

5.

  Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo, T43081101

23G II
6.

  Technikos priežiūros verslo darbuotojo, M43071603

20T II 
7.

  Virėjo, P42101303

3V II
8.

  Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, M43081103

24Ž II

 Iš viso II kurse 8 grupės

1.

  Apdailininko (statybininko), M43073202

21S

III

2.

  Padavėjo ir barmeno, M43101303

12B

III

3.

  Technikos priežiūros verslo darbuotojo, M43071603

19T

III

4.

  Virėjo, M43101303

2V

III

5.

   Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, M43081103

23Ž

III

 Iš viso III kurse 5 grupės

Iš viso 21 grupės

 

Mokinys laikomas baigusiu profesinio mokymo programą ar jos modulį, jei visų mokomųjų dalykų (modulių) jo mokymosi pasiekimai įvertinami patenkinamai.

Asmuo, baigęs profesinio mokymo programą, įgyja teisę į jo įgytų tai kvalifikacijai reikalingų kompetencijų įvertinimą.

Asmens įgytų kompetencijų vertinimą reglamentuoja Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-15 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1480 redakcija).

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo užduotį sudaro:

  •         teorinės dalies (žinių) vertinimo testas;
  •         praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduotis.

.

 

© 2022 Joniškio žemės ūkio mokykla | Rekomenduoja: Atradau.lt | Sprendimas: Elektroninės Vizijos