Joniškio žemės ūkio mokyklos kronika

 

1985 m. Joniškio pakraštyje 5 hektarų plote pradėta didžiausia statyba rajone − 540 vietų vidurinės kaimo profesinės technikos mokyklos kompleksas: mokomasis korpusas, praktinių užsiėmimų pastatas, ūkinė ir sporto zonos, du bendrabučiai po 200 vietų, 180 vietų valgykla, 45 butų gyvenamasis namas dėstytojams.  Mokyklos administracija pradėjo kurtis Neakivaizdinės mokyklos mažame kabinete. Didžiausia statybos darbų ir rūpesčių našta tada gulė ant direktoriaus pavaduotojo statybai šviesios atminties Evaldo Katiliavo pečių.

Penkių milijonų rublių sąmatinės vertės statyba užbaigta 1987 m. liepos mėnesį. Vėliau buvo pastatytas gyvenamasis namas mokytojams.

1986 m. gruodžio 25 d. mokyklos direktoriumi paskirtas Liudas Jonaitis. 1977 m. jis baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1994 − 1996 m. studijavo Vilniaus technikos universitete, įgijo edukologijos magistro laipsnį. L. Jonaičiui suteikta profesinių mokyklų vadovų pirma kvalifikacinė kategorija, jis yra Lietuvos kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų asociacijos prezidentas, Joniškio rajono savivaldybės Tarybos narys, ,,Lietuvos kaimo spindulys 2006“ nominantas. 2001 m. L. Jonaitis tapo naujuoju Lietuvos aukštesniųjų žemės ūkio bei žemės ūkio mokyklų direktorių asociacijos prezidentu. 2004 m. direktoriui įteiktas Tarptautinės informatizavimo akademijos nario korespondento pažymėjimas.

Alfonsas Lydžius buvo paskirtas mokymo dalies vedėju, direktoriaus pavaduotoju mokomajam–gamybiniam darbui – Remigijus Adamonis. Direktoriaus pavaduotoja mokymo–auklėjimo reikalams pradėjo dirbti Liudmila Božidaj. Tebedirba iki šiol. 2005 m. jai suteikta profesinių mokyklų vadovų kvalifikacinė antroji vadybinė kategorija.

1987 m. rugsėjo 1 d. 99-oji vidurinė profesinė technikos mokykla duris atvėrė pirmiesiems 223 moksleiviams, panorusiems įsigyti plataus profilio mechanizatoriaus (128), žemės ūkio elektros įrengimų remonto ir priežiūros elektromonterio (33), melžiamų karvių priežiūros operatoriaus–pieno kokybės nustatymo laboranto (30) ir dekoratyvinės gėlininkystės meistrų (32) specialybes.

Pirmaisiais mokslo metais moksleivius mokė 10 bendrojo lavinimo dalykų dėstytojų, 3 profesijos dalykų dėstytojai ir 19 gamybinio mokymo meistrų. Iš jų šiandien mokykloje tebedirba fizikos mokytoja metodininkė Daina Rudienė ir profesijos mokytoja metodininkė Birutė Juknienė.

 

Tuometinės profesinės mokyklos priklausė Profesinio mokymo komitetui. 1988 metais komitetas buvo reorganizuotas ir mokykla perėjo Agropramoninio komiteto žinion. Po metų, 1989-aisiais, žemės ūkio mokyklos tapo pavaldžios Žemės ūkio ministerijai. Joniškio žemės ūkio mokyklos pavadinimas keitėsi pagal kintantį mokyklos pavaldumą:

1987 m. – 99–oji vidurinė profesinė technikos mokykla.

1988 m. – Joniškio profesinė technikos mokykla.

1989 m. − Joniškio žemės ūkio mokykla.

Nuo 2000 metų Joniškio žemės ūkio mokykla pavaldi LR Švietimo ir mokslo ministerijai ir išlaikė 1989 m. Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos suteiktą mokyklos pavadinimą.

2009 m. prie Joniškio žemės ūkio mokyklos buvo prijungta reorganizuojama Gruzdžių žemės ūkio mokykla (Šiaulių r.), kuri tapo Joniškio žemės ūkio mokyklos skyriumi.

 

Pirmieji metai nebuvo lengvi nei moksleiviams, nei mokytojams. Organizuojamų talkų  metu sutvarkyta mokyklos aplinka. Pradėtas sodinti mokyklos parkas.

 Pirmąjį mokyklos darbo dešimtmetį populiariausios buvo ūkininko, namų ūkio ekonomės, namų ūkio meistro, plataus profilio traktorininko specialybės. Kasmetinį mokymo programų pasikeitimą lėmė darbo rinka.

Nuo pirmųjų mokslo metų moksleiviai gali užsiimti įvairia kultūrine ir sportine veikla. Vyksta daug renginių, kuriuose aktyviai dalyvauja ir mokyklos darbuotojai.

 

Pradėjus dirbti mokytojai Irenai Grigencienei, istorijos kabinete įkurtas muziejus. Jau sukaupta keli šimtai eksponatų – namų apyvokos daiktų, knygų, dokumentų, XVIII-XXI a. Lietuvoje naudotos valiutos kolekcija. Didžiausias skaičius eksponatų – iš tarpukario Lietuvos laikotarpio, vertingiausi – ietigaliai, pirmieji laikraščio „Varpas“ numeriai, monetos.

 

Nuo 1996 m. vyksta Šiaurės Lietuvos paroda – mugė „AgroJoniškis“ (rugsėjo – spalio mėn.).

Nuo 2008 m. mokykloje organizuojamas medžio skulptūrų drožėjų pleneras „Gamta – gėrio versmė“.

Nuo 2014 m. paskutinį balandžio šeštadienį mokykloje vyksta pavasarinė sodinukų mugė „Jurginių kermošius“.

Nuo 2014 m. vyksta tarptautinis dailininkų pleneras „Vyšnios žydėjimas“.

 

 

Svarbiausi mokyklos gyvenimo faktai

 

1988 m.

 • Mokykloje atidaryta mažoji paveikslų galerija, kurioje porą kartų per metus keičiama profesionalių dailininkų paveikslų ekspozicija.
 • Baigtos įrengti tinklinio, lauko krepšinio aikštelės.
 • Įrengti modernūs fizikos, automobilizmo kabinetai ir elektrotechnikos laboratorija
 • Į pirmą kursą priimti 209 moksleiviai. Darbuotojų kolektyvą papildė 8 bendrojo lavinimo dalykų, 5 profesijos dalykų mokytojai ir 9 gamybinio mokymo meistrai.

 

1989 m.

 • Mokslo metus pradėjo 546 moksleiviai, iš jų 167 pirmakursiai.

 

1990 m.

 

 • 177 moksleiviams įteikti profesinio mokymo diplomai. Diplomas su pagyrimu – dekoratyvinės gėlininkystės meistrei Rasa Emulytei.
 • Tautinėje dainų šventėje dalyvavo mokyklos pučiamųjų orkestras.

 

1991 m.

 • 35-uoju numeriu respublikoje įregistruotas Joniškio žemės ūkio mokyklos jaunųjų ūkininkų ratelis ,,Agro”.
 • Mokyklos moksleiviai dalyvavo zoninėse artojų varžybose, karvių melžimo konkurse, tarptautinėje sausų puokščių parodoje, įvairiose sportinėse varžybose.
 • Pradėti organizuoti ūkininkavimo žinių minimumo kursai.
 • Mokyklą baigė 159 moksleiviai. Diplomai su pagyrimu įteikti Almai Taunytei, Jūratei Diliūnaitei, Ingridai Gedzevičiūtei ir Astai Jarašiūnaitei.
 • Moksleivių grupės keliavo po Lietuvą, vyko į Taliną.
 • Į mokyklą įstojo 161 moksleivis.

 

1992 m.

 • Mokslo metus pradėjo 342 moksleiviai.
 • Lietuvos žemės ūkio mokyklų vaikinų krepšinio pirmenybių finalinėse varžybose mokyklos komanda užėmė III vietą.
 • Profesinio mokymo diplomai įteikti 194 moksleiviams.
 • Dvi moksleivių grupės grožėjosi Sankt Peterburgo vaizdais.

 

1993 m.

 • Mokslo metus pradėjo 367 moksleiviai.
 • 1993 − 1999 m. Žemės ūkio mokykloje statoma laboratorinė mokomoji ferma, tuo metu vienintelė tokia Lietuvoje.
 • Mokyklos meno kolektyvai surengė koncertą visuomenei.
 • Moksleiviai vyko į ekskursijas po Lietuvą, lankėsi Sankt Peterburge, grožėjosi didingais Karpatų kalnais.

 

1994 m.

 • Užsimezgė draugystė su Anglijos Sparsholt žemės ūkio koledžu bei Švedijos Hvilanso žemės ūkio mokykla.
 • Respublikinėse žemės ūkio mokyklų stalo teniso pirmenybėse mokyklos komanda užėmė III vietą.
 • 73 moksleiviams įteikti brandos atestatai ir profesinės mokyklos diplomai. Diplomai su pagyrimu – Alinai Garšvaitei, Žydrūnei Česnaukaitei, Linai Švelnytei, Virginijui Budriui ir Eivydui Vilimavičiui.
 • Mokslo metus pradėjo 385 moksleiviai.
 • Lietuvos žemės ūkio mokyklų vaikinų krepšinio pirmenybėse mokyklos komanda užėmė III vietą.
 • Moksleiviai susipažino su Rytų Lietuvos, Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Nidos ir kitų Lietuvos miestų lankytinomis vietomis, vyko į Taliną ir Tartu.

 

1995 m.  

 • Mokykloje pradeda veikti sporto klubas „Žemyna“, kurio nariai aktyviai dalyvauja Lietuvos mokinių ir studentų sporto centro organizuojamose įvairių sporto šakų (krepšinio, teniso, šaškių, atletikos) varžybose.
 • Mokykla įsigijo 50-ties vietų autobusą.
 • Žemės ūkio mokyklos patalpose įkurtas Biržų akcinės pieno bendrovės pieno supirkimo punktas.
 • 16–kai moksleivių įteikti profesinio mokymo diplomai su pagyrimu.
 • Mokykloje lankėsi Anglijos Hampshiro Sparsholt koledžo ir Švedijos Hvilanso žemės ūkio mokyklos delegacijos.
 • Išleistas pirmas mokyklos laikraščio „ŽŪM’užo“ numeris.
 • Organizuotos ekskursijos į Kauną, Vilnių, Trakus, Taliną.

 

1996 m.

 • Anglijos Sparsholto žemės ūkio koledže lankėsi mokyklos delegacija: Liudas Jonaitis, Liudmila Božidaj, Birutė Juknienė, Alvydas Martinkus.
 • Joniškio žemės ūkio mokyklos stadione surengtos pirmosios rajono mokyklų komandų slidinėjimo varžybos.
 • Surengtas penkių valandų šokių maratonas, dalyvavo 10 porų.
 • Respublikinėse žemės ūkio aukštesniųjų ir žemės ūkio mokyklų finalinėse krepšinio varžybose mokyklos „Žemynos“ klubo merginų komanda tapo vicečempionėmis.
 • Mokyklos atstovai dalyvavo zoninėse ir respublikinėse stalo teniso, rankos lenkimo varžybose.
 • Įgytos specialybės diplomai per mokslo metus įteikti 67 moksleiviams. Brandos atestatai ir specialybės diplomai įteikti 83 moksleiviams. Diplomai su pagyrimu – Astai Belskytei, Indrei Bogužaitei, Aušrai Čiutaitei, Žydrūnei Jarašiūnaitei, Daivai Petraitytei, Ingridai Cemnolonskytei.
 • Mokslo metus pradėjo 418 moksleivių, Į pirmą kursą priimti 135.
 • Įgyvendinant Britiš tarybos finansuojamą bendrą Sparsholto koledžo ir Joniškio žemės ūkio mokyklos projektą, į Angliją vyko direktorius Liudas Jonaitis ir mokytojai Daiva Semeliūnienė, Rasa Katinaitė, Saulius Dauparas.
 • Spalio 25 − 26 d. surengta pirmoji rudens gėrybių, naujos žemės ūkio technikos paroda–mugė ,,Joniškis 1996“. Ši mugė tapo tradiciniu Šiaurės Lietuvos renginiu.

 

1997 m.

 • Vyko įvairūs renginiai, skirti mokyklos dešimtmečiui.
 • Krepšinio komanda respublikinėse žemės ūkio mokyklų varžybose užėmė I vietą.
 • Dalyvaujant svečiams iš Anglijos Sparsholt žemės ūkio koledžo, Joniškio žemės ūkio mokykloje atidaryta kompiuterių klasė.
 • Mokyklos dešimtmečiui paminėti surengtas ,,Dešimtmečio taurės krepšinio turnyras“. Jame dalyvavo komandos iš Pajūrio, Raseinių, Vabalninko, Utenos, Šeduvos ir Apguldės (Latvija) mokyklų.
 • Mokyklą baigė 73 moksleiviai, iš jų 53 be vidurinio išsilavinimo ir 20 su viduriniu išsilavinimu. Profesinio mokymo diplomai su pagyrimu įteikti Dariui Jakubkiui ir Linai Jokubauskaitei.

 

1998 m.

 • Įsteigtas aukštesniųjų studijų skyrius (vadovė Birutė Juknienė) – sudaryta galimybė toliau mokytis žemės ūkio mokyklas baigusiems absolventams ir bendrojo lavinimo mokyklų abiturientams, neįstojusiems ar neturintiems galimybių mokytis kitur, bet norintiems įgyti aukštesnįjį išsilavinimą.
 • Mokslo metus pradėjo 547 moksleiviai, iš jų 45 – aukštesniųjų studijų skyriuje.
 • Mokykloje lankėsi Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris Kęstutis Čilinskas.
 • Mokykla viena pirmųjų Joniškio rajone surengė Santarvės medžio sodinimo akciją.

 

1999 m.

 • Pasirašytos kūrybinio bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos žemės ūkio universitetu bei Lietuvos gyvulininkystės institutu. Vienas svarbiausių šių sutarčių pasirašymo tikslų − įgyvendinti moksleivių ir studentų mokymosi tęstinumą rengiant specialistus kaimui.

 

2000 m.

 • Pasirašyta tarpusavio kūrybinio bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutu.
 • Mokykloje surengta literatūrinė popietė ,,Biblioteka. Knyga. Skaitytojas“, kurioje lankėsi poetas J. Ivanauskas ir vertėja D. I. Irbytė.
 • Vaikų ir moksleivių tautinių šokių konkurso „AGUONĖLĖ 2000“ baigiamajame ture mokyklos tautinių šokių kolektyvas tapo antrojo turo laureatais.
 • Profesinio mokymo diplomai įteikti 118 absolventų. Aukštesniųjų studijų baigimo diplomus gavo 19 buhalterių ir 12 žemės ūkio technologų.
 • Paskutinę mokslo metų dieną surengta sporto ir turizmo šventė, kurioje aktyviai dalyvavo mokyklos bendruomenė.

 

2001 m.

 • Įsteigtas Žemdirbių tęstinio profesinio mokymo skyrius.
 • Lietuvos satyros ir humoro grupių šventėje „Juokis 2001“ dalyvavo mokyklos „Ministrų kabinetas“ (vadovė V. Šalkauskienė).
 • Bendromis kelių žinybų pastangomis mokykloje pradėjo veikti gerai įrengta šaudykla.
 • Mokykloje lankėsi Latvijos Respublikos Duobelės rajono Apguldės žemės ūkio mokyklos vadovai.
 • Surengta Lietuvos Žemdirbystės instituto diena. Jos metu pasirašyta kūrybinio bendradarbiavimo sutartis.
 • Mokslo metus pradėjo 323 moksleiviai profesinio mokymo skyriuje, 99 studentai aukštesniųjų studijų skyriuje ir 17 studentų, kurie mokysis neakivaizdiniu būdu.
 • Duris atvėrė naujai įrengta interneto svetainė.

 

2002 m.

 • Atidarytas dar vienas informatikos kabinetas.
 • Šiaulių apskrities profesinių mokyklų merginų krepšinio pirmenybėse mokyklos komanda iškovojo I vietą.
 • Tarptautiniame profesinio meistriškumo konkurse Duobelės r. Apguldės verslo mokykloje sėkmė lydėjo mūsų mokyklos namų ūkio meistrus.
 • Lietuvos veterinarijos akademijos mokymo centre vykusiose respublikinėse melžėjų varžytuvėse dalyvavo ir mūsų mokyklos moksleiviai.
 • 72–iems moksleiviams įteikti brandos atestatai, 99–iems – įgytos specialybės diplomai ir 14–kai studentų aukštesniojo mokslo diplomai. Diplomai su pagyrimu įteikti Dovilei Gudžiūnaitei ir Gražinai Vainauskaitei, aukštesniojo mokslo diplomai su pagyrimu – Jurgitai Mickūnaitei ir Jūratei Stankaitytei.
 • Rajone ir mokykloje lankėsi Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius, Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.
 • Pasodintas mokomasis sodas. Sodinukai gauti iš Lietuvos daržininkystės ir sodininkystės instituto.
 • Paminėtas mokyklos penkioliktasis gimtadienis.

 

2003 m.

 • Mokykla laimėjo konkursą ,,Informacinės technologijos mokslui ir studijoms“ − buvo įrengta nuotolinio mokymo klasė.
 • Duris atvėrė mokomosiose dirbtuvėse naujai įrengti agronomijos, statybos ir žemės ūkio mašinų kabinetai.
 • Mokykloje lankėsi Baltarusijos ambasados atstovai, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su ŽŪB „Džeirana“.
 • Stalo tenisininkai atstovavo Lietuvos profesinių mokyklų stalo teniso rinktinei Tartu (Estija) vykusiose Baltijos šalių profesinių mokyklų XI sporto žaidynėse.
 • Folkloro ansamblis dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje.
 • Profesinio mokymo diplomai su pagyrimu įteikti Gediminui Žebrauskui, Tomui Stulginskui, Rolandui Dirškui; aukštesniojo mokslo diplomai su pagyrimu – Rasmai Navickaitei, Sandrai Nemanienei, Reginai Šukytei, Giedrei Banaitytei, Brigitai Brodovai.

 

2004 m.

 • Vilniuje vykusioje parodoje „Studijos 2004“ koncertavo mokyklos folkloro ansamblis ir sportinių šokių kolektyvas.
 • Laimėtas projektas ,,Joniškio žemės ūkio mokyklos ir bendrabučio pastatų renovacija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą“, kurio sąmatinė vertė apie 3 milijonus litų.
 • Išleista 15–oji absolventų laida. Profesinio mokymo diplomai su pagyrimu įteikti Ritai Šinauskaitei ir Ritai Jančaitei.
 • Lietuvos veterinarijos akademijos mokomajame ūkyje vykusiose respublikinėse melžėjų varžytuvėse dalyvavo ir mokyklos moksleiviai.

 

2005 m.

 • Mokykloje vyko Žemės ūkio mokslo tarybos prie Žemės ūkio ministerijos išvažiuojamasis posėdis, kuriame dalyvavo ir žemės ūkio ministrė prof. Kazimiera Danutė Prunskienė.
 • Pradėti rengti kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriai.
 • Mokiniai dalyvavo respublikinėse arimo varžybose, apdailininko konkurse, respublikinio kaimo mokymo įstaigų mokinių profesinio meistriškumo konkurso „Žemės vaikai“ finale, įvairiose sportinėse varžybose.

 

2006 m.

 • Valgykloje įrengta nauja šiuolaikiška lankytojų aptarnavimo linija, modernūs virtuvės įrengimai.
 • Biblioteka viena iš pirmųjų profesinių mokyklų bibliotekų Šiaulių apskrityje pradėjo naudotis mokyklų bibliotekų sistema MOBIS.
 • Respublikos kaimo profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio meistriškumo konkurso „Žemės vaikai 2006“ finale Modesta Perminaitė tapo „Žemės dukra“.
 • Šiaulių zonos profesinių mokyklų stalo teniso, svarsčio kilnojimo, lengvosios atletikos varžybose, tarptautiniame imtynininkų turnyre Liepojoje mokyklos sportininkai užėmė prizines vietas.
 • 112–kai absolventų įteikti mokslo baigimo diplomai.
 • Respublikinėse arimo varžybose mokyklos atstovai užėmė prizines vietas.
 • Respublikinėje floristinių kompozicijų parodoje–konkurse „Žiemos puokštė 2006“ dalyvavo mokyklos želdinių tvarkytojo specialybės pirmo kurso mokinės.

 

2007 m.

 • 2007 m.− 2008 m. mokykla įgyvendino Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą investicinį projektą „Joniškio žemės ūkio mokyklos mokomojo ir bendrabučio pastatų renovacija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą“.
 • Pradėti ruošti tarptautinių vežimų (pervežimų) vairuotojai–ekspeditoriai.
 • Minint Pasaulinę medžių sodinimo dieną, prie kelio link Bariūnų pasodinta 19 ąžuoliukų (19 metų mokyklai, mokosi 19 grupių).
 • Mokyklos direktoriui įteikta Žemės ūkio ministerijos rengto konkurso „Lietuvos kaimo spindulys 2006“ nominacija „Kaimo pedagogas“.
 • Įsteigtas PIT (profesinio informavimo taškas).
 • Į savarankišką gyvenimą išleista 115 absolventų. Diplomai su pagyrimu įteikti Sauliui Matučiui ir Evaldui Uogelei.
 • Respublikiniame floristinių kompozicijų konkurse–parodoje „Žiemos puokštė 2007“ mokyklą reprezentavo želdinių tvarkytojo specialybės antro kurso mokinės.
 • 2007 – 2013 m. vykdomas Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Integruotas praktinio mokymo bazės įrengimas statybininkams Joniškio ir Apguldės profesinėse mokyklose“.

 

2008 m.

 • Direktoriaus L. Jonaičio iniciatyva įvyko pirmasis Joniškio krašte medžio drožėjų pleneras ,,Gamta − gėrio versmė“.
 • Mokiniai dalyvavo tarptautiniame apdailininko specialybės, zoniniame technikos priežiūros verslo darbuotojų, respublikiniame virėjų ir konditerių, padavėjų ir barmenų profesinio meistriškumo konkursuose, respublikinėse arimo ir melžėjų varžybose.
 • Organizuotas konkurso „Žemės vaikai 2008“ zoninis etapas. Mokyklos komanda dalyvavo respublikiniame kaimo profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio meistriškumo konkurse „Žemės vaikai 2008“.
 • Organizuotas tarptautinis krepšinio turnyras „Draugystės taurė“, skirtas mokyklos 20–mečiui. Mokyklos komanda tapo nugalėtoja.
 • Šokių grupė „Mes“ dalyvavo šokių festivaliuose–konkursuose „Šokio fiesta 2008“, „Griausmas 2008“, „Džiaugsmo gimnastika“, „Step Dance 2008“.
 • Paminėtas mokyklos dvidešimtmetis. Per 20 metų darbininkišką specialybę įgijo 1957 absolventai; aukštesniųjų studijų skyriuje išsilavinimą gavo 203 studentai.
 • 104 absolventams įteikti brandos atestatai ir profesinio mokymo diplomai.
 • Respublikinėje floristinių darbų parodoje – konkurse „Žiemos puokštė 2008“ sėkmė lydėjo želdinių tvarkytojo specialybės trečiakurses.

 

2009 m.

 • Surengtas tarptautinis būsimųjų apdailininkų profesinio meistriškumo konkursas. Vyko tarptautinės mokinių artojų varžybos.
 • Už profesinio mokymo patrauklumo didinimą mokyklai įteiktas Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prizas ir diplomas „Verslo partnerystės lyderis – 2009“.
 • Sportininkai sėkmingai dalyvavo Lietuvos profesinių mokymo įstaigų vaikinų krepšinio varžybose, graikų–romėnų imtynių čempionate, Šiaulių apskrities ir respublikos profesinių mokyklų stalo teniso varžybose.
 • Šokėjai dalyvavo respublikiniuose šokių festivaliuose „Šokių fiesta 2009“, „Gyvenimo džiaugsmas“.
 • Su apdovanojimais mokyklos komanda grįžo iš Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“ organizuotų kaimo mokymo įstaigų darbuotojų žaidynių.
 • Konkurse ,,Žalia ir žydinti mano darbovietė“ mokyklos aplinka įvertinta 1-ąja vieta.
 • Mokykloje lankėsi rašytoja L. S. Černiauskaitė ir literatūrologas R. Tamošaitis, svečiavosi Poezijos pavasario dalyviai.
 • 124–iems absolventams įteikti profesinio mokymo diplomai. Diplomai su pagyrimu – Dariui Valadkevičiui, Sigitai Rumbauskaitei ir Ritai Ivanauskaitei.
 • Pedagogų raidos centre veikiančioje ekspozicijoje „Pedagogo edukacinė patirtis“ metodinius darbus pristatė bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo dalykų mokytojai.
 • Joniškio kultūros centre įvyko mokinių teatro „Utopija“ spektaklio premjera (vadovė V. Šalkauskienė). Regioniniame mėgėjų teatrų apžiūros ture teatras „Utopija“ apdovanotas Liaudies kultūros centro diplomu.
 • Parodoje–konkurse „Žiemos puokštė 2009“ ketvirtą kartą dalyvavo mokyklos mokiniai.

 

2010 m.

 • Tarptautiniuose profesinių mokyklų statybininkų specialybės konkursuose dalyvavo mokyklos mokiniai ir profesijos mokytojai.
 • Mokyklos atstovai sėkmingai dalyvavo respublikiniame kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų profesinio meistriškumo konkurse–šventėje „Žemės vaikai 2010“.
 • Šiuolaikinių šokių kolektyvų festivalyje „Griausmas 2010“ laureatų taurę laimėjo šokių grupė „Mes“ (vadovė L. Budrienė).
 • Teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“ teatras „Utopija“ apdovanotas Lietuvos mėgėjų teatrų sąjungos ir Lietuvos liaudies kultūros centro diplomu. „Utopija“ dalyvavo tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje Alžyre.
 • Organizuotas padėkos renginys „Gerumo nebūna per daug“, įteiktos 9 nominacijos „Ačiū 2009“.
 • Respublikinėje humoro šventėje „Juokis 2010“, teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“ dalyvavo humoro ir satyros grupė „Submarinai“.
 • Profesinio mokymo diplomas su pagyrimu įteiktas Aušrai Valadkevičiūtei.
 • Pasirašyta kūrybinio bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių universitetu.
 • Tarptautinėje floristinių kompozicijų parodoje–konkurse „Žiemos puokštė 2010“ mokyklos atstovai užėmė prizines vietas.
 • Įvestos mokyklinės uniformos.

 

2011 m.

 • Atidaryta moderniai įrengta Žemdirbystės − žemės ūkio technikos laboratorija.
 • Vyko pirmoji tarptautinė vaizdo konferencija su Kopyliaus (Baltarusija) žemės ūkio licėjumi.
 • Mokiniai dalyvavo profesinio meistriškumo konkurse „Sumaniausi kaime“, jaunojo verslininko konkurse „Prisitaikyk kintančioje darbo rinkoje“, tarptautiniame apdailininko specialybės konkurse „Apguldė 2011“, Lietuvos artojų varžybose.
 • Sportininkai mokyklos garbę gynė Šiaulių apskrities profesinių mokyklų krepšinio, virvės traukimo ir svarsčių kilnojimo, stalo teniso, smiginio varžybose.
 • Padėkos koncerte „Gerumo nebūna per daug“ įteiktos nominacijos „Ačiū 2010“.
 • Aštuonioliktoje Lietuvos humoro šventėje „Juokis 2011“ satyros ir humoro grupė „Submarinai“ pripažinta geriausiai pasirodžiusia grupe. Grupė atstovavo Aukštaitijai baigiamajame koncerte Šakiuose.
 • Mokykla dalyvauja Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Savito identiteto pažinimas ir išsaugojimas per Žiemgalos krašto florą“.
 • Profesinio mokymo diplomai įteikti 164-iems absolventams. Diplomai su pagyrimu – Jūratei Gofmanienei, Irmai Šideikaitei, Linai Vaičaitienei, Brigitai Valantinaitei.
 • Mokyklos komanda dalyvavo Anykščiuose vykusiame floristinių kilimų, tarptautiniame Baltijos šalių floristinių kilimų „Žiedais dainuoju dainą“ (Ventspilis) konkursuose.
 • Mokiniai prizines vietas užėmė konkursuose „Žiemos puokštė 2011“, Kalėdinis žaisliukas.
 • 2011 – 2013 m. vykdomas projektas „Šiaurės Lietuvos žemės ūkio technologijų ir technikos praktinio mokymo centras Joniškio žemės ūkio mokykloje“.

 

2012 m.

 • Mokykloje vyko respublikinio kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų profesinio meistriškumo konkurso „Žemės vaikai 2012“ antrojo etapo „Profesijų konkursas“. Mokyklos atstovė dalyvavo respublikiniame konkurse–šventėje „Žemės vaikai 2012“.
 • Savo profesinius gebėjimus demonstravo jaunieji apdailininkai iš Lietuvos ir Latvijos profesinių mokyklų.
 • Mokyklos atstovai dalyvavo Sankt Peterburge vykusiame tarptautiniame „Žemės meno“ floristų konkurse. Joniškiečių darbas „Vestuvinis šokis“ užėmė trečią vietą ir pelnė dalyvių simpatijų prizą.
 • Gražiai tvarkoma teritorija jau daugelį metų reprezentuoja ne tik mokyklą, bet ir Joniškį. Švietimo ir mokslo ministerijos skelbtame konkurse ,,Geriausiai tvarkoma mokyklos aplinka 2012“ mokykla profesinio mokymo įstaigų grupėje pripažinta nugalėtoja.
 • Tradiciniame padėkos vakare „Gerumo nebūna per daug“ įteiktos 7 „Ačiū“ nominacijos.
 • Profesinio mokymo diplomai įteikti 164–iems jaunuoliams. 3000–asis profesinio mokymo diplomas įteiktas Šarūnei Bazaraitei.
 • Šiaulių prekybos ir amatų rūmai už ilgametį darbą profesinio mokymo sistemoje, vadybinę veiklą mokyklos direktorių Liudą Jonaitį apdovanojo Rūmų Padėkos ženklu.
 • Mokslo metus dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojai pradėjo naujoje, modernioje laboratorijoje.
 • Mokytojai veteranai ir šauniausi mokiniai mokyklos 25–mečio proga mėgavosi atrakcija – valandos skrydžiu oro balionu.
 • Prizines vietas mokyklos atstovai užėmė tarptautiniame floristikos konkurse „Rudens puota“ (Jelgava), respublikinėje parodoje–konkurse „Floristinė virtuvė“, parodoje–konkurse „Žiemos puokštė 2012“, respublikiniame konkurse „Kalėdinis žaisliukas“.
 • Mokykla minėjo 25–uosius veiklos metus.
 • 2012 – 2014 m. įgyvendinamas ES Švietimo mainų paramos fondo Leonardo da Vinči programos partnerystės projektas „Žalieji perlai“.

 

 

2013 m.

 • Padėkos koncerte „Gerumo nebūna per daug“ įteiktos 6 „Ačiū“ nominacijos.
 • Parodoje „Mokymasis. Studijos. Karjera 2013“ profesijos mokytojai ir mokiniai pristatė žemdirbiškas specialybes, floristikos ir medžio darbus, dalyvavo šokių grupė „Mes“ ir dainininkai.
 • Sportininkai mokyklai atstovavo Šiaulių apskrities profesinių mokyklų stalo teniso, virvės traukimo ir svarsčių kilnojimo, tinklinio, krepšinio varžybose.
 • Šokių kolektyvų festivalyje „Griausmas 2013“ šokių grupė „Mes“ laimėjo „Artistiškiausio kolektyvo“ nominaciją.
 • Mokiniai dalyvavo prekybininko meistriškumo, jaunojo verslininko „Kuriame šeimos verslą Lietuvoje“, artojų, dendrologijos „Žalioji studija“ konkursuose.
 • Kvalifikacijos ir profesinio mokymo pažymėjimai įteikti 140–iai absolventų. Diplomas su pagyrimu – Gretai Stanevičiūtei.
 • 106–iems išduoti brandos atestatai ir jų priedai.
 • Mokytojai Linai Budrienei įteiktas Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ medalis „Už nuopelnus sportui“.
 • Tarptautiniame floristų konkurse „Rudens žiedai. Barokas“ ir namų apyvokos reikmenų, namų tekstilės ir interjero puošmenų parodoje „Jūsų namai. Floristinė virtuvė“ dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo specialybės mokinės užėmė prizines vietas.
 • Vyko projekto „Tautinio paveldo produktų gamybos technologijų mokymas“ pirmieji užsiėmimai.
 • Įgyvendinamas Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas „Automatizuotas šiltnamio valdymas ir pažangios augalų auginimo technologijos“.
 • 2013 – 2014 m. mokykla dalyvauja ES Švietimo mainų paramos Comenius programos daugiašalės partnerystės projekte „Sveikas kūnas – skaidrios mintys“.
 • 2013 – 2015 m. vykdomas ES Švietimo mainų paramos fondo Leonardo da Vinči partnerystės projektas „Žemės ūkio įgūdžių stiprinimas – dalinantis žemės ūkio programų studijų patirtimi bei profesinio mokymo vystymas atitinkant ateities poreikius“.

 

2014 m.

 • Padėkos koncerte „Gerumo nebūna per daug“ įteiktos 7 nominacijos „Ačiū 2013“.
 • Mokiniai dalyvavo krepšinio, tinklinio varžybose, šokių kolektyvų konkursuose, prekybininko, plytelių klojėjo profesinio meistriškumo konkursuose, artojų varžybose.
 • Mokinius sėkmė lydėjo teisinių žinių „Temidė“ konkurse.
 • Alternatyvios mados šventėje–konkurse „Išprotėjęs ruduo. Kelionė laiku“ dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo mokymo programos mokinių sukurtos kolekcijos laimėjo „Originaliausios kolekcijos“ nominaciją.
 • Respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse „Jaunieji ekologai“, projekto „Kam to reikia“ turnyre „Mokesčiai ir mes“, informacinių technologijų konkurse „Gražus miestas Panevėžys“, konkurse „Pykčio galia“ už piešinių parodą „Piešiame emocijas“ ir filmą „Pyktis – prastas patarėjas“  mokyklos atstovai užėmė pirmas vietas.
 • Parodoje „Studijos 2014“ dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo mokymo programos mokiniai ir šokių grupės „Mes“ merginos demonstravo floristinių rūbų kolekciją „Žmogus puošia žemę“.
 • Organizuota konferencija, skirta K. Donelaičiui.
 • Organizuota statybininkus ruošiančių profesijos mokytojų konferencija ir mokinių profesinio meistriškumo konkursas.
 • Mokinius sėkmė lydėjo profesinio meistriškumo konkurse „Žemės vaikai 2014“.
 • 112–kai absolventų įteikti kvalifikacijos ir profesinio mokymo pažymėjimai.
 • Talino miesto dienos renginyje „Gėlių fiesta“ mokyklos atstovų darbas pelnė „Ekstavagantiškiausios šukuosenos“ ir „Originaliausio darbo“ nominacijas.
 • Vyko baigiamoji konferencija, skirta projekto „Integruotos praktinio mokymo bazės įrengimas statybininkams Joniškio ir Apguldės mokyklose“ bendradarbiavimo rezultatams aptarti.
 • Vykdomi projektai: Leonardo da Vinči projektas „Eko karta: kurkime ateitį atsakingai“, Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas „Žalioji mokykla. Pradžia“.
 • 2014 – 2015 m. mokykla dalyvauja ERASMUS + Leonardo da Vinči programos 1 pagrindinio veiksmo programos projekto „Praktinių kompetencijų įgijimas būsimiesiems ūkininkams užsienyje“ veikloje.
 • 2014 – 2016 m. vykdomas ERASMUS + programos 2 pagrindinio veiksmo – strateginės partnerystės projektas „ECVET panaudojimas žemės ūkio programai“.

 

2015 m.

 • Mokiniai aktyviai dalyvavo stalo teniso, tinklinio, krepšinio varžybose, profesinio meistriškumo konkurse „Verslo žinios karjeros sėkmei“.
 • Šokių grupė „Mes“ dalyvavo festivaliuose: vaikų ir jaunimo šiuolaikinių šokių, „Griausmas 2015“, „Step Dance“, „Sportas visiems 2015“; rajono meno (dainų) šventėje.
 • Padėkos koncerte „Gerumo nebūna per daug“ įteiktos 6 nominacijos „Ačiū 2014“ ir trapaus želmenėlio statulėlės.
 • Atidarytas Sektorinio Šiaurės Lietuvos žemės ūkio technologijų ir technikos praktinio mokymo centras bei praktinio mokymo bazė statybininkams.
 • Pirmas vietas mokiniai užėmė respublikinėje viktorinoje „Visų mokslų raktas – klaustukas“ ir respublikiniame drabužių dizaino ir įvaizdžio konkurse–festivalyje „Kūrėjų oazė“ (už dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojų mokymo programos mokinių sukurtą baltąją kolekciją).
 • Šiaulių regiono jaunimo verslumo turnyre „FIX’15“ mokyklos atstovai laimėjo „Geriausio pristatymo“ nominaciją.
 • Mokiniai sėkmingai dalyvavo vairavimo ekstremaliomis sąlygomis profesinio meistriškumo konkurse ir traktoriaus figūrinio važiavimo rungtyje, XXIII Baltijos šalių profesinių mokymo įstaigų mokinių, darbuotojų ir direktorių žaidynėse.
 • Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Kalėdinis žaisliukas“ sėkmė lydėjo dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo mokymo programos mokines.
 • Tarptautiniame dainų festivalyje „Muzika sielai 2015“ mokyklos atstovės pelnė nominaciją už tautiškumo puoselėjimą.
 • Talino miesto dienų renginyje „Gėlių fiesta“ sukurta floristinė kompozicija – vestuvinė suknelė iš popieriaus, tiulio, ir gėlių žiedlapių bei šakelių ir jos pristatymas pelnė žiūrovų, žurnalistų ir fotografų simpatijas; Anykščių miesto šventei mokyklos komanda kūrė floristinį kilimą „Nostalgija“.
 • Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vykusiame Šiaulių krašto moksleivių edukaciniame–kultūriniame renginyje „Laiko ženklai. 2015 metų akcentai“ mokiniai pristatė filmuką „Ekspromtas M. K. Čiurlioniui“.
 • Šiaulių apskrities profesinio mokymo įstaigų Protų mūšio konkurse nugalėjo mokyklos komanda „Žiemgala“.
 • Konkurso „Skaitmeninis kinas. Projektas „Mano mokykla“ nominacijose „Geriausias vaizdo klipas“ ir „Originaliausias idėjos sprendimas“ nugalėjo mokyklos mokinių kurtas vaizdo klipas „School Time“.
 • Profesinio mokymo diplomai įteikti 138–iems absolventams. Diplomai su pagyrimu – Daivai Kudulei, Ievai Rudytei–Vaišvilei, Loretai Vilimienei ir Redai Aukslienei.
 • Paskutinę mokslo metų dieną vyko tradicinė turizmo ir sporto šventė.
 • Vykdomi projektai: tarptautinis projektas „Gamtos saugojimas Lenkijoje ir Lietuvoje – tradicijos, šiandieninė situacija , perspektyvos“ ir ERASMUS + Leonardo da Vinči programos 1 pagrindinio veiksmo projektas „Šiuolaikiškos žemės ūkio technikos serviso paslaugos“.

 

 

2016 m.

 • Šiaulių krašto švietimo įstaigų mokinių konkurse „Širdelė“ dalyvavo visa pirmo kurso dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo mokymo programos grupė. Už sukurtas floristines širdelės kompozicijas septynios merginos buvo apdovanotos.
 • Šiaulių apskrities profesinių mokymo įstaigų vaikinų krepšinio B grupės varžybose mokyklos komanda tapo nugalėtoja.
 • Jau devintame Padėkos koncerte „Gerumo nebūna per daug“ įteiktos 8 „Ačiū 2015“ nominacijos.
 • Vyko profesijos mokytojų ir mokyklos vadovų susitikimas su aptarnavimo, prekybos, statybos sektorių ir žemdirbiškų mokymo programų darbdaviais.
 • Nacionaliniame reklamos (kompiuterinės grafikos) konkurse „Taškas. Impulsas“ mokyklai atstovavo kompiuterių ir organizacinės technikos operatorių grupės merginos. Jos kūrė logotipą – firminį ženklą renginiui „Verslo faktorius“.
 • Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Šauniausias apdailininkas 2016“ tarp 19 profesinio mokymo įstaigų komandų mokyklos atstovai užėmė III vietą.
 • Respublikiniame gamtos mokslų konkurse „FizasBioChemis“ mokyklos komanda 11–12 klasių komandų grupėje užėmė pirmą vietą.
 • Pirmo kurso vaikinų komanda dalyvavo regioniniame mokyklų mokinių teisinių žinių konkurse „Temidė“.
 • Būsimosios prekybininkės dalyvavo nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Profesionaliausias prekybininkas“.
 • Mokyklos krepšinio aikštelėje įrengta trikrepšio lenta.
 • Vyko rajono mokinių tinklinio turnyras „Draugystės taurė“. Mokyklos vaikinai užėmė II vietą.
 • Pagrindinio ugdymo mokiniams Naisiuose surengtas mokomasis – praktinis seminaras „Mes – baltų ainiai“. Mokytojai vedė integruotas pamokas.
 • Vyko tarptautinės profesinio mokymo įstaigų mokinių arimo varžybos.
 • Su mokiniais patirtimi dalijosi Joniškio verslininkų asociacijos atstovai.
 • Joniškio verslininkų asociacijos bei turizmo ir verslo informacijos centro organizuotame verslo idėjų konkurse mokyklos komanda užėmė trečią vietą už idėją sukurti išmaniąją įrenginių programėlę (aplikaciją) „Žinau, KAS ir KUR vyksta Joniškio krašte“.
 • Merginų komanda tapo Šiaulių apskrities profesinio mokymo įstaigų stalo teniso varžybų čempione. Vaikinai užėmė trečią vietą.
 • Nacionaliniame profesinio meistriškumo floristikos konkurse svečių teisėmis dalyvavusių mokyklos atstovių sukurta kompozicija „Šv. Kalėdų rytas“ papuošė Kauno Centrinio knygyno vitriną ir buvo įvertinta nominacija už originaliausią darbų pristatymą.
 • 2016 – 2017 m. vykdomas ERASMUS + programos mobilumo projektas „Socialinė integracija ES profesinio mokymo kontekste“.

 

2017 m.

 • Mokyklos komanda dalyvavo respublikiniame profesinių mokyklų ekonomikos ir verslo žinių profesinio meistriškumo konkurse „Verslo žinios karjeros sėkmei 4“.
 • Pedagogai dalyvavo skaitmeninių mokymų programoje pedagogams „Samsung Mokykla ateičiai“ 2016/2017 konkurse – parengė skaitmeninį projektą „Interaktyvus mokyklos parkas“. Jiems atiteko programos partnerių „Oxford University Press“ prizas – skaitmeninė anglų kalbos mokymosi medžiaga, elektroninės knygos.
 • Tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2017“ žemdirbiškas specialybes pristatė mokyklos atstovai.
 • Lietuvos profesinio mokymo įstaigų finalinėse merginų stalo teniso varžybose mokyklos rinktinė tapo čempionėmis.
 • Mokyklos komanda puikiai pasirodė respublikinėje 5–8, I–IV gimnazinių klasių mokinių konferencijoje „Viešojo kalbėjimo įgūdžių tobulinimas: kelionių įspūdžiai“. Pristatė filmuką „Dviračiais po Lietuvą“ ir paruošė skaidres apie Paryžių.
 • Šokio šventėje „Atvira erdvė“ šokių grupė „Mes“ nominuota už liaudies šokio puoselėjimą.
 • Aplinkos ministerijos ir VŠĮ „RV Agentūra“ organizuotame socialinio ekologinio dizaino konkurse „Kita forma. Studentas“ mokyklos darbai įvertinti trečia vieta. Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo mokymo programos mokiniai iš kartono dėžių sukūrė tautiniais raštais išmargintą rūbų kolekciją, stilingas rankines.
 • Dešimtajame padėkos koncerte „Gerumo nebūna per daug“ įteiktos 8 statulėlės.
 • Šiaulių apskrities televizijos organizuotame konkurse „Moteris Saulė 2016“ Joniškio kraštui atstovavusi kūno kultūros mokytoja metodininkė, šokių grupės „Mes“ vadovė Lina Budrienė pelnė žiūrovų salės simpatijų prizą.
 • Mokykloje lankėsi UAB „Volvo Lietuva“ atstovai. Mokiniai dalyvavo iniciatyvos renginyje „Būk. Atrask. Pasirink“.
 • Tradicine turizmo ir sporto švente baigti mokslo metai.
 • Taline vykusiame tarptautiniame floristinės suknelės konkurse mokyklos komandos darbas „Viliokė“ laimėjo trečią vietą.
 • 121–nam absolventui įteikti mokyklos baigimo profesinio mokymo diplomai. 14–kai absolventų įteikti diplomai su pagyrimu.
 • Du žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo profesinio mokymo programos II kurso mokiniai dalyvavo Estijoje vykusiame tarptautiniame arimo konkurse.
 • Respublikiniame būsimų žemės ūkio specialistų profesinio meistriškumo konkurse „Ruošk ratus žiemą… 2017“ mokyklai atstovavo du technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programos antrakursiai.
 • Įvairiais renginiais paminėtas mokyklos trisdešimtmetis.
 • Per 30 darbo metų įteikti 3593 profesinio mokymo diplomai.
 • Atidaryta saulės jėgainė ant renovuoto garažo stogo.
 • Vilniaus universiteto Botanikos sode vykusiame floristinių darbų konkurse–parodoje „Žiemos švenčių belaukiant“ dalyvavo mokyklos dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo profesinio mokymo programos III kurso mokiniai.
 • Zarasų žemės ūkio mokykloje vykusiame konkurse „Mis Mokykla 2017“ mokyklai atstovavusi trečiakursė Otilija Skablauskaitė laimėjo „Mis Talentas“ ir „Pirmosios Vicemis“ titulus.
 • Konkurse „Geriausi kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojai“ vertinant pagal sritį „Alternatyvi žemės ūkio veikla: kaimo verslai, kaimo turizmas, apželdinimas, aplinkotvarka“ laimėjo mokyklos profesijos mokytoja metodininkė Rima Skirvainienė.
 • Šiaulių apskrities profesinio mokymo įstaigų stalo teniso varžybose antras vietas užėmė mokyklos vaikinų ir merginų komandos.
 • Kartu su Wurzen profesiniu centru (Vokietija) ir Mo ir Oyrane vidurine mokykla (Norvegija) mokykla dalyvauja projekte „Bendra istorija ir bendra ateitis Europoje“.
 • Nuo 2017 m. su kolegomis iš Myercough koledžo (Didžioji Britanija) bei Suomijos profesinio mokymo centru vykdomas projektas „Skaitmeniniai metodai suaugusiųjų profesiniame mokyme“ (pagal ERASMUS+ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginę partnerystę).
 • 2017 – 2019 m. mokykla dalyvauja INTERREG V–A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Darbo rinka be sienų“.

 

2018 m.

 • Tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2018“ žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo profesinio mokymo programos mokiniai ir profesijos mokytojai pristatė žemdirbiškas specialybes.
 • Šiaulių apskrities profesinio rengimo centre vykusiame Protų mūšyje „Kartu mes – visa Lietuva“, skirtame Lietuvos 100–mečiui paminėti, mokyklos komanda „Sidabra“ užėmė trečią vietą.
 • Išleistas šventinis mokyklos laikraštis „ŽŪMužas“, skirtas Valstybės atkūrimo šimtmečiui.
 • Mokiniai aktyviai dalyvavo teisinių žinių konkurse „Temidė“. Dešimtokų komanda „Smegenistai“ dalyvavo policijos organizuoto teisinių žinių konkurso „Temidė“ finaliniame etape Vilniuje.
 • Iš penktosios vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų šventės–konkurso „Šokio fiesta 2018“ mokyklos šokių grupė „Mes“ grįžo su jubiliejiniais medaliais, rėmėjų „Humell“ ir „Sporto fėja“ dovanomis.
 • Koncerte „Gerumo nebūna per daug“ išdalintos septynios „Ačiū 2017“ nominacijos.
 • Mokyklos atstovai dalyvavo respublikiniuose konkursuose: informacinių technologijų „IT … ar be jų gali?“, dainų „Laisvės pavasaris“.
 • Respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse „Jaunasis žemės ūkio specialistas“ mokyklai atstovavo technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programos antrakursiai.
 • Mokyklos parke įrengtas namelis – vabzdžių viešbutis.
 • 104–iems absolventams įteikti profesinio mokymo diplomai. Diplomai su pagyrimu – aštuonioms dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojoms.
 • Tarptautiniame gėlių kilimų festivalyje Ventspilyje mokyklos komandos sukurtas kilimas „Senolių šaknys – tautos stiprybė“ komisijos įvertintas aštunta vieta, bet pelnė žiūrovų simpatijas.
 • Mokslo metų pradžios šventėje kūno kultūros mokytojai metodininkei, šokių grupės „Mes“ vadovei Linai Budrienei įteiktas rajono savivaldybės Padėkos ženklas už meilę šokiui, ypatingą gebėjimą jaunose širdyse sėti meilę kūrybiškumui, sveikos gyvensenos principų skiepijimą, atkaklumą ir darbštumą garsinant Joniškio vardą.
 • Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotame ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame mokyklų edukacinių erdvių konkurse mokykla B grupėje pripažinta geriausiai tvarkančia tokias erdves.
 • Dalyvaujant ENO akcijoje Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui paminėti mokyklos ąžuolų giraitėje pasodintas ąžuoliukas.
 • Mokyklos žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo profesinio mokymo programos trečiakursis Rokas Kanapeckas dalyvavo Lietuvos artojų varžybose. Mokykloje vykusiame tarptautiniame profesinio meistriškumo konkurse „Jaunasis artojas 2018“ (dalyvavo 13 artojų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos) jis užėmė trečią vietą.
 • Estijos arimo varžybose tarp 19 Latvijos, Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Liuksemburgo, Ukrainos, Prancūzijos, Austrijos, Slovėnijos ir 9 Estijos mokinių komandų vagas vertė ir du mūsų mokyklos žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo profesinio mokymo programos I kurso mokiniai.
 • Respublikiniame būsimųjų žemės ūkio specialistų profesinio meistriškumo konkurse „Ruošk ratus žiemą 2018“ neblogai sekėsi mokyklai atstovavusiems technikos priežiūros verslo darbuotojo profesinio mokymo programos antrakursiams.
 • Sėkmė mokyklos atstovus lydėjo Latvijos artojų varžybose.
 • Mokyklos gimnazinių klasių merginų komanda dalyvavo LMSA sporto šventėje „Sportuojanti mergaitė – būsima olimpietė“.
 • Respublikiniame konkurse „Mis Mokykla 2018“ mokyklai atstovavusi dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo profesinio mokymo programos III kurso mokinė Brigita Dirsytė laimėjo „Mis Šypsena“ nominaciją.
 • Šiaulių regiono profesinio mokymo įstaigų stalo teniso varžybose komandinėse rungtyse ir merginų, ir vaikinų komandos iškovojo II vietas. Sėkmė lydėjo ir asmeninėse varžybose.
 • Vilniaus universiteto botanikos sode vykusiame Advento ir kalėdinių floristikos darbų konkurse – parodoje „Dūzgiam Kalėdas sode!“ visų trijų mokyklai atstovavusių dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo profesinio mokymo programos mokinių darbai užėmė prizines vietas.

 

2019 m.

 

 • Šiaulių regiono profesinio mokymo įstaigų vaikinų ir merginų tinklinio varžybose mokyklos komandos iškovojo trečiąsias vietas.

 • Šiaulių regiono profesinių mokymo įstaigų stalo teniso varžybose mokyklos vaikinai užėmė antrą, o merginos – trečią vietas. Sėkmė lydėjo ir asmeninėse varžybose.

 • Šiaulių regiono profesinių mokymo įstaigų virvės traukimo varžybose mokyklos vaikinų komanda iškovojo pirmą vietą. Prizines vietas vaikinai užėmė ir svarsčių kilnojimo varžybose.

 • Šiaulių regiono profesinio mokymo įstaigų merginų krepšinio varžybose mokyklos merginų komanda tapo čempionėmis. Lietuvos profesinio mokymo įstaigų merginų krepšinio finaliniame ture liko ketvirtos.

 • Šokių grupė „Mes“ dalyvavo šokių šventėje „Atvira erdvė“.

 • Lietuvos profesinių ir bendrojo ugdymo mokymo įstaigų šiuolaikinių šokių kolektyvų festivalyje–konkurse „Griausmas 2019“ laimėjo antrą vietą.

 • Mokyklos šokėjai dalyvavo Palangoje vykusiame festivalyje „Sportas visiems“.

 • Tarptautiniame šokio festivalyje–konkurse „Ledo gėlės 2019“ amžiaus grupėje 15 m. ir vyresni šokių grupė „Mes“ užėmė trečią vietą.

 • Regioniniame konkurse „Protų mūšis“ tarp aštuonių komandų mokyklos „Smegenistai“ laimėjo trečią vietą.

 • Teisinių žinių konkurse „Temidė“ mokyklos komanda užėmė pirmą vietą ir gavo teisę atstovauti rajonui regioniniame etape. Šiaulių regiono konkurse mokyklos komanda „Teismas“ užėmė trečią vietą.

 • Tarptautiniame profesinio meistriškumo konkurse „Apdailininkas (statybininkas) 2019“ Mažeikiuose mokyklai atstovavo trečiakursiai Ovidijus Ramonas ir Danil Šulpin.

 • Mokyklos komanda (19S grupės mokiniai) dalyvavo respublikiniame gamtos mokslų konkurse „FizasBioChemis“, vykusiame  Pasvalio rajono Gabrielės Petkevičaitės–Bitės gimnazijoje.

 • Padėkos koncerte „Kelias. Laikas. Žmonės“ įteiktos nominacijos „Ačiū 2018“.

 • Tarptautinės mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodos „Studijos 2019“ metu vykusiame nacionaliniame profesinio mokymo įstaigų mokinių floristikos profesinio meistriškumo konkurse dalyvavo Geda Drevinskaitė ir Kamilė Briedytė.  Šios dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo profesinio mokymo programos trečiakursės sėkmingai su profesionalais floristais iš įvairių šalių varžėsi ir Taline vykusiame tarptautiniame floristinės suknelės konkurse „LILLEBALL 2019“  – jų darbas užėmė trečią vietą.

 • Ventspilyje vykusiame tarptautiniame floristinių kilimų kūrimo konkurse dalyvavo dvi mokyklos komandos. Jaunųjų floristų kruopštų triūsą – žaismingą kilimą „Vasaros simfonija“ –vainikavo pirmoji vieta.

 • Estijoje vykusiame arimo konkurse su jaunaisiais artojais iš 11 Europos valstybių sėkmingai varžėsi mokyklai atstovavę žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo profesinio mokymo programos antrakursiai Modestas Garbenis ir Modestas Galiauskas. Šie vaikinai atstovavo Lietuvai ir Latvijos artojų varžybose – užėmė trečią ir ketvirtą vietas.

 • Respublikiniame konkurse „Mis mokykla 2019“ mokyklai atstovavusi dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo profesinio mokymo programos antro kurso mokinė Laura Kanišauskaitė laimėjo konkurso „Mis Talentas“ nominaciją.

 • 78–iems absolventams įteikti profesinio mokymo diplomai.

 • 2019 metai palydėti spalvingu kalėdinio kaleidoskopo renginiu – 12 nuotaikingų pasirodymų.