Neformalus ugdymas

Neformalaus ugdymo organizatorė – Gabija Rudytė

Joniškio žemės ūkio mokykla daug dėmesio skiria neformaliojo ugdymo veiklai. Siekiama sudaryti sąlygas saviraiškai, aktyviam dalyvavimui kultūriniame ir socialiniame gyvenime. Mokinius kviečiame įvairiai ir įdomiai praleisti laisvalaikį, pasirinkti kokybiškas ir vertingas pramogas, veiklą, užsiėmimus pagal asmeninį poreikį. Skatiname veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, taip plėtojant jų emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį. Didelis dėmesys yra skiriamas įtraukties mokiniams, jiem suteikiamos galimybės dalyvauti įvairioje neformalioje veikloje, projektuose.

Neformalaus ugdymo organizatorė organizuoja įvairių kalendorinių švenčių minėjimus, diskotekas, konkursus, protmūšius, išvykas. Taip pat ruošia mokinius įvairiems dailės, grafinio dizaino, vaizdo įrašų gamybos konkursams.

Mokykloje veikia ECO TARYBĄ, kurią kuruoja neformalaus ugdymo organizatorė bei psichologė.

 

ECO TARYBA:

  • Organizuoja renginius ekologiškumo tema;
  • Ieško būdų, kaip paversti mokyklą žalesne ir tvaresne vieta;
  • Dalyvauja įvairiuose ekologijos konkursuose ir projektuose.

 

Noriu, kad kiekvienas mokinys mokykloje jaustųsi jaukiai ir išklausytas, todėl visų labai laukiu su naujomis idėjomis, pasiūlymais, nes kartu mes galime daugiau, – neformalaus ugdymo organizatorė Gabija Rudytė.

 

Kontaktai:

El.p. neformalus.ugdymas@jzum.lt

Tel. +370 662 20677

Lauksiu Jūsų 313 kab.