Joniškio žemės ūkio mokykla
Kad pasiektume įspūdingų dalykų, privalome ne tik veikti, bet ir svajoti, ne tik planuoti, bet ir tikėti ir daug daug dirbti bei rasti laiko pasiektais įspūdingais dalykais pasidžiaugti.
Bendruomenė
Demokratiškais ir humaniškais principais bendraujanti mokyklos bendruomenė
ESTETIKA
Estetika: grožis ir menas supančioje aplinkoje
Pedagogai
Pedagogų kvalifikacija – mokinių žinių standartų garantas
Efektyvumas
Efektyviai dirbantis mokyklos kolektyvas
Profesijos

Turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Nesiekiantiems vidurinio išsilavinimo

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir turintiems kvalifikaciją

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.)

Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą (10 kl.)

I-II gimnazinės klasės