Mokinių taryba

 

 

Mokyklos mokinių taryba – nuolat veikiant mokinių savivaldos institucija,  atstovaujanti mokinių interesams sprendžiant kai kuriuos ugdymo klausimus. Organizuojanti renginius mokyklos mokiniams bei bendruomenei, skatinanti kitas jaunimo iniciatyvas. Mokinių taryba – mokyklos tarybos sudedamoji dalis.

 

Tikslas –ugdyti laisvą, mąstančią, kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę, atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus

 

Uždaviniai:

 1. Skatinti aktyvios, tolerantiškos, draugiškos, kūrybingos, kultūringos, mokyklos tradicijas puoselėjančios asmenybės ugdymąsi;
 2. Bendradarbiauti su kitų švietimo įstaigų mokinių savivaldomis bei jaunimo organizacijomis;
 3. Atstovauti daugumos mokinių interesams mokykloje;
 4. Padėti organizuoti mokyklos renginius;

 

Nariai:

 1. Edgaras Patarakas 1g
 2. Stripeikaitė Austėja 2g
 3. Vilimaitė Greta 2g
 4. Misevičiūtė Gabija 25S
 5. Aironas Šulinius 25S
 6. Odeta Medžiaveprytė 28G
 7. Lukas Baliūnas 2Tr
 8. Adrijan Vištartas 27Ž
 9. Ronaldas Paleckas 24S
 10. Čirvinskaitė Roberta 1Sd
 11. Gelažytė Austėja 1Sd
 12. Trečiokas Astijus 26Ž
 13. Trepoškaitė Aušrinė 5V
 14. Misiūnas Lukas 23S

Mokinių tarybos pirmininkas: Adrijan Vištartas 27Ž


Mokyklos mokinių Tarybos veiklos planas