Mokinių taryba

Mokyklos mokinių taryba – nuolat veikiant mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams sprendžiant kai kuriuos ugdymo klausimus, organizuojant renginius mokyklos bendruomene, skatinanti kitas jaunimo iniciatyvas. Joniškio žemės ūkio mokyklos mokinių taryba – mokyklos tarybos sudedamoji dalis.

Tikslai:

  1. Vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai;
  2. Atstovauti mokinių interesams Joniškio žemės ūkio mokykloje;
  3. Spręsti mokiniams aktualias problemas;
  4. Užtikrinti jaukią ir saugią mokyklos aplinką;
  5. Skatinti ir ugdyti mokinių pilietiškumą ir demokratiškumą.

Uždaviniai:

  1. Organizuoti diskusijas su mokyklos administracija, psichologu ir socialiniu pedagogu sprendžiant iškilusias problemas;
  2. Skatinti mokinius aktyviai dalyvauti mokykloje rengiamose prevencijos programose, projektuose, renginiuose.

Pirmininkė: Gabrielė Palmileraitė 3V                 

Kuratorė: matematikos vyr. mokytoja Loreta Jonaitė

 

MOKINIŲ TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS
2021-2022 m.m.

III kursas:
1. Martynas Giedraitis 23Ž
2. Rokas Korkus 12B
3. Gineta Vaineikytė 2V
4. Gabrielė Šaknevičiūtė 12B
II Kursas:
1. Deivydas Šiurna 1Am
2. Griškaitė Eidvilė 21G
3. Justina Druktenytė 21G
4. Ramonaitė Aistė 22S
5. Palmileraitė Gabrielė 3V
6. Šlitaitė Miglė 3V
7. Dainius Stasiulis 20T
I kursas:
1. Beata Šiurnaitė 5V
2. Steponas Ainius 23S
3. Bukauskaitė Gintarė 2Am
4. Bartaševičius Jonas 25Ž
2g grupė:
1. Ugnė Liepaitė