Bendrojo ugdymo mokytojai

Nuotrauka
Vardas, pavardė
Kvalifikacinė kategorija
Dėstomas dalykas
gerikaite
Irena Gerikaitė
Mokytoja metodininkė
Biologija
grigenciene
Irena Grigencienė
Mokytoja metodininkė Istorija
jarmakaite Jūratė Jarmakaitė Vyresnioji mokytoja Anglų kalba
Kaikariene
Gražina Kaikarienė
Vyresnioji mokytoja Rusų kalba ir etika
Kublickas
Dalius Kublickas
Mokytojas metodininkas
Bendroji kūno kultūra
Mykolaitiene
Nijolė Vaičiulytė Mykolaitienė
Mokytoja metodininkė
Lietuvių kalba ir literatūra
Sinkeviciene
Reda Sinkevičienė
Mokytoja metodininkė
Lietuvių kalba ir literatūra
 

Vaida Baužienė

Mokytoja
Matematika

Aušra Filatovienė

Vyresnioji mokytoja
Chemija

Loreta Jonaitė

Vyresnioji mokytoja
Matematika