Darbo šešėliavimas pagal ERASMUS+ programą

     Joniškio žemės ūkio mokykla įgyvendina „Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo projektą “Europiniai praktiniai įgūdžiai” (Nr. 2021-1-LT01-KA122-VET-000017049).

     Pagal šį projektą įstaigos vadovė Juventa Jurgelienė bei du profesijos mokytojai Robertas Pakalnis ir Manfredas Rudis dalyvavo 5 dienų  darbo šešėliavimo („Job-shadowing“) veikloje Austrijoje. Vizito metu suspažinta su dualiniu mokymu ir pameistrystės metodo taikymu. Jo privalumais ir specifika. Dalyviai lankėsi profesinio mokymo įstaigose, susitiko su profesinio mokymo specialistais, diskutavo apie dualinio mokymo naudą, jo organizavimo principus, įtaką nedarbingumo mažinimui.

     Vizito metu aplankytas ir EUROSKILLS 2021 konkursas, organizuojamas profesinio mokymo moksleiviams iš įvairių šalių.