FIX‘15 turnyre įvertintas ir JŽŪM verslumo projektas

Gegužės 8 dieną Šiaulių universitete buvo surengtas 11-asis Šiaulių regiono jaunimo verslumo turnyras FIX‘15, kuriame dalyvavo trylika Šiaulių miesto ir regiono gimnazijų, profesinių mokyklų ir aukštųjų mokyklų komandų. Konkurso organizatoriai – ŠU Socialinių mokslų fakulteto Interaktyvių studijų centras ir ŠU Socialinių mokslų fakulteto Ekonomikos katedra – siekia ugdyti jaunimo kūrybiškumą ir verslumą, skatina generuoti naujas idėjas, skirtas Šiaulių miesto pažangai ir bendruomenės gyvenimo kokybei gerinti.

Konkurse Joniškio žemės ūkio mokyklą atstovavo keturių mokinių komanda: Grėtė Dambrauskaitė, Rasa Valadkevičiūtė, Gytis Šlevas, Tomas Čepulis ir mokytojas Malik Agamalijev. Jauniausia konkurso komanda su nekantrumu laukė savo eilės pristatyti idėją Šiaulių miestui, kad jis taptų patrauklesnis jaunimui.Komandų pateiktus idėjų pristatymus vertino kompetentinga savivaldos, verslo bei švietimo įstaigų atstovų komanda.

Pristatymo metu mokiniai kalbėjo apie Šiaulių miesto Jaunimo namus, kur būtų saugi vieta jaunimo meniniams, technologiniams ir verslumo gebėjimams realizuoti. Tai vieta, kur po pamokų galima atlikti namų darbus arba leisti laiką stalo žaidimų kambariuose, dalyvauti socialinėse akcijose, organizuoti šventes ir minėjimus. Būtų įrengta šokių salė, vieta graffiti darbams, suteikta galimybė savo darbus eksponuoti interneto svetainėje, o kompiuterių klasėje kurti verslą, pvz.: internetinę parduotuvę. Idėjai pristatyti buvo skirta tik 1 minutė, pagrįsta principu ElevatorSpeech – per tiek laiko, kiek trunka kelionė liftu.

Laimėjome „Geriausio pristatymo“ nominacijoje. Džiugu, kad bendroje įskaitoje aplenkėme Šiaulių kolegijos ir Šiaulių universiteto studentų atstovybės komandas. Sunkiausia užduotis – 3 minutes atsakinėti į komisijos klausimus. Mokiniai puikiai susitvarkė: įgavo patirties, pasitikėjimo savimi, prisitaikymo ir greitumo kintančioje situacijoje.

Prieš konkursą aplankėme Europe Direct Šiauliai centrą. Mokiniai gavo atminimo dovanas, mokykla – žemėlapį, o centro vadovė Genovaite Žibikiene pasidalino mintimis apie Europos sąjungą ir Lietuvą jos sudėtyje bei pasidžiaugė, itin aktyviais mokyklos renginiais Europos savaitės metu.

Užsukome ir į Centų kambarį, kurio įkūrėja SANOS (Šiaulių apskrities nevyriausybinių organizacijų asociacija). Šalia Centų kambario įrengta Lietuviškų pinigų paroda, kur mokiniai nagrinėjo, kokie pinigai cirkuliavo Lietuvoje nuo 1900 metų.

Informacija ir nuotraukos mokytojo Malik Agamalijev