Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos

www.smm.lt

 • Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos puslapis, kuriame pateikiama aktuali informacija mokiniams ir studentams, tėvams, pedagogams.

http://www.aikos.smm.lt

 • Supažindinama bendrojo ugdymo mokyklų mokinių su svarbiausiomis profesijomis, darbo pasauliu, mokymosi aukštosiose mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose galimybėmis.
 • Suteikiama pagalba pasirenkant specialybę, kurią galima įgyti pirmą kartą ar persikvalifikuojant.
 • Pateikiama informacija  apie švietimo sistemą reglamentuojančius teisės aktus, profesinio informavimo paslaugas. Yra galimybė užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus.

www.lamabpo.lt

 • Priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygos ir galimybės, konkursinio balo skaičiuoklė.
 • Aukštųjų mokyklų priėmimo komisijų kontaktinė informacija, įsimintinų datų kalendorius.

www.egzaminai.lt

 • Informuoja apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus, įskaitas, valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, atlieka tarptautinius tyrimus.
 • Pateikia informaciją apie egzaminų tvarkaraštį, įskaitas,  egzaminų programas, užduotis, vykdymo instrukcijas, vertinimą.

www.euroguidance.lt

 • Kvalifikacijos tobulinimas.
 • Profesijų aprašai.
 • Metodinė medžiaga.
 • Filmai apie profesijas.
 • Geroji patirtis.

http://www.kurstudijuoti.lt

 • Informacija apie LR aukštųjų mokyklų studijų programų kokybę.
 • Informacija apie mokymosi galimybes Lietuvoje: visa informacija apie Lietuvos aukštąsias mokyklas, kolegijas: bendrojo priėmimo taisyklės, sąlygos. Pateiktas šių metų egzaminų tvarkaraštis.

http://www.ldb.lt

 • Informacija bei darbo rinkos tendencijos ir prognozės apie profesijas.  Darbo paieška. Talentų bankas.

http://www.cvbankas.lt

 • Darbo bei darbuotojų paieška internete. Duomenų bazė atnaujinama kiekvieną dieną.

http://www.europass.lt

 • Svetainė apie Europos Sąjungoje į vieną aplanką apjungtus ir patobulintus iki šiol galiojusius su asmens kvalifikacija ir kompetencijų skaidrumu susijusius dokumentus: pažymėjimus, sertifikatus.

http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

 • Mokiniams, tėvams, mokytojams informacija apie karjeros ugdymą.

 

© 2020 Joniškio žemės ūkio mokykla | Rekomenduoja: Atradau.lt | Sprendimas: Elektroninės Vizijos