Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos

www.smm.lt

 • Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos puslapis, kuriame pateikiama aktuali informacija mokiniams ir studentams, tėvams, pedagogams.

http://www.aikos.smm.lt

 • Supažindinama bendrojo lavinimo mokyklų mokinių su svarbiausiomis profesijomis, darbo pasauliu, mokymosi aukštosiose mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose galimybėmis.
 • Suteikiama pagalba pasirenkant specialybę, kurią galima įgyti pirmą kartą ar persikvalifikuojant.
 • Pateikiama informacija  apie švietimo sistemą reglamentuojančius teisės aktus, profesinio informavimo paslaugas. Yra galimybė užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus.

www.lamabpo.lt

 • Priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygos ir galimybės, konkursinio balo skaičiuoklė.
 • Aukštųjų mokyklų priėmimo komisijų kontaktinė informacija, įsimintinų datų kalendorius.

www.egzaminai.lt

 • Informuoja apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus, įskaitas, valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, atlieka tarptautinius tyrimus.
 • Pateikia informaciją apie egzaminų tvarkaraštį, įskaitas,  egzaminų programas, užduotis, vykdymo instrukcijas, vertinimą.

www.euroguidance.lt

 • Kvalifikacijos tobulinimas.
 • Profesijų aprašai.
 • Metodinė medžiaga.
 • Filmai apie profesijas.
 • Geroji patirtis.

http://www.kurstudijuoti.lt

 • Informacija apie LR aukštųjų mokyklų studijų programų kokybę.
 • Informacija apie mokymosi galimybes Lietuvoje: visa informacija apie Lietuvos aukštąsias mokyklas, kolegijas: bendrojo priėmimo taisyklės, sąlygos. Pateiktas šių metų egzaminų tvarkaraštis.

http://www.vsf.lt/

 • Teisinė informacija studentams apie paskolas.

http://www.ldb.lt

 • Informacija bei darbo rinkos tendencijos ir prognozės apie profesijas.  Darbo paieška. Talentų bankas.

http://www.cvbankas.lt

 • Darbo bei darbuotojų paieška internete. Duomenų bazė atnaujinama kiekvieną dieną.

http://www.europass.lt

 • Svetainė apie Europos Sąjungoje į vieną aplanką apjungtus ir patobulintus iki šiol galiojusius su asmens kvalifikacija ir kompetencijų skaidrumu susijusius dokumentus: pažymėjimus, sertifikatus.

http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

 • Mokiniams, tėvams, mokytojams informacija apie karjeros ugdymą.

Mokomieji leidiniai, skirti bibliotekų lankytojams bei mokomoji medžiaga bibliotekininkams –  elektroninės jų versijos

Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 klasei

Lietuvos elektroninė periodika

Joniškio rajono Jono  Avyžiaus  viešoji  biblioteka

Lietuvos bibliotekininkų draugijos Mokyklų skyrius. Visuomeninė mokyklų bibliotekininkų organizacija

Mokyklų bibliotekų tinklaraštis

Vadovėliai ir mokymo priemonės

© 2020 Joniškio žemės ūkio mokykla | Rekomenduoja: Atradau.lt | Sprendimas: Elektroninės Vizijos