Įteikti profesinio mokymo diplomai

Kiekvienos mokyklos gyvenimą įrėmina dvi šventės – Rugsėjo pirmoji ir išleistuvės. Abi jos gražios ir džiugios: viena žymi darbų pradžią, o kita susumuoja rezultatus. Joniškio žemės ūkio mokykloje birželio 28 d. buvo įteikti profesinio mokymo diplomai 70 absolventų. Mokyklos direktorius Liudas Jonaitis sveikino absolventus linkėdamas dirbti Lietuvos labui, neatitrūkti nuo gimtosios žemės. Praktinio mokymo vadovas Saulius Dauparas iškilmingai perskaitė direktoriaus įsakymą dėl profesinio mokymo diplomų išdavimo.

2019 metų Joniškio žemės ūkio mokyklos absolventų laida viena mažiausių per mokyklos gyvavimo metus, nors buvo įteiktas 3767-asis diplomas. O tai yra nemažai. Mokyklą baigė tik penkios grupės, iš jų – dvi grupės mokinių, jau turinčių vidurinį išsilavinimą ir nors vieną profesinę kvalifikaciją. Apskaitininkų ir kasininkų profesinio mokymo diplomus gavo 12 absolventų, multimedijos paslaugų teikėjo – keturiolika. Šių grupių mokiniai į pamokas atvykdavo jau po darbo ir savaitgaliais, o teorinius dalykus mokėsi nuotoliniu būdu. Džiugu, kad būtent šių grupių mokiniai atsakingai ir kruopščiai mokėsi, buvo labai motyvuoti. Todėl smagu pasidžiaugti, kad Loreta Jonaitė, Aušra Kriščiūnaitė (apskaitininkės ir kasininkės), Žydrūnė Jarošiūnaitė, Martynas Bujauskas (multimedijos paslaugų teikėjai) gavo diplomus su pagyrimu.

Į profesinio mokymo diplomų įteikimo šventę atėjo ir gausus būrys absolventų, baigusių trejų metų profesinio mokymo programas. Juos atlydėję tėvai, draugai sveikino savo artimuosius, o kalbos buvo susijusios ne su švente, o su būsimu darbu. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojų grupę išleidusi mokytoja Irena Gerikaitė džiaugėsi, kad septyniolika puikių specialistų kels Lietuvos žemės ūkį. Mokyklą sėkmingai baigė ir 10 dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojų ir 8 apdailininkai (statybininkai). Jų grupės vadovė Irena Grigencienė linkėjo auklėtiniams sėkmės, akcentuodama, kad išsilavinimas žmogui svarbus, bet dar svarbiau atrasti savo kelią. Profesinio mokymo diplomai buvo įteikti vienuolikai technikos priežiūros verslo darbuotojų. Grupės vadovė Loreta Jonaitė linkėjo mokiniams sėkmės tolimesniame gyvenimo kelyje, pamatuotai rizikuoti ir kurti naujas darbo vietas.

Džiugu, kad absolventai ne tik mokėsi profesijos dalykų, bet ir pasižymėjo įvairioje kultūrinėje, sportinėje, praktinėje veikloje, garsino mokyklą ne tik respublikoje, bet ir už jos ribų. Padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis už gerą mokymąsi, aktyvią kultūrinę veiklą, mokyklos reprezentavimą įvairiose sportinėse varžybose, tarptautiniuose ir respublikiniuose profesinio meistriškumo konkursuose įteikti Kamilei Briedytei (14G), Gedai Drevinskaitei (14G), Rokui Kanapeckui (20Ž). Šypsojosi padėkos raštą ir atminimo dovanėlę gavę Brigita Dirsytė (14G), Eglė Liubauskaitė (14G), Gytis Suchotskis (20S). Už gerą mokymąsi, pareigingumą, mokyklos reprezentavimą įvairiose sportinėse varžybose pagerbti ir Dovydas Kirna (16T), Tautvydas Kirna (16T), Darius Paliukas (16T), Lukas Aukselis (20Ž). Atsiimti padėkos raštų ir atminimo dovanėlių buvo pakviesti mokyklos sportininkai – Karolina Vileikytė (14G), Nedas Kundrotas (20Ž), Vilius Šiaučiūnas (20Ž). Už gerą mokymąsi, pareigingumą apdovanoti Arnas Kundrotas (16T), Edvinas Budvytis (20Ž).

Baigėsi dar vieni mokslo metai. Ant kėdės paliktas gerberos žiedas tarsi šaukia sugrįžti ir mokinius, ir mokytojus į kitą šventę – Rugsėjo pirmąją.

JŽŪM informacija

Nuotraukos Virginijaus Norvilo, Andrėjaus Šplito

© 2019 Joniškio žemės ūkio mokykla | Rekomenduoja: Atradau.lt | Sprendimas: Elektroninės Vizijos