JŽŪM materialinės bazės modernizavimas

     Joniškio žemės ūkio mokykloje siekiant užtikrinti efektyvų ir kokybišką švietimo paslaugų teikimą, įgyvendinamas projektas, Nr.09.1.2-CPVA K-722-01-0036 „Joniškio žemės ūkio mokyklos materialinės bazės modernizavimas“, skirtas gerinti profesinio ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą, kuriant tinkamas ir patrauklias ugdymo(-si) sąlygas.

     Projekto įgyvendinimo metu   atnaujinta įstaigos materialinė bazė: įsigyta trūkstama mokomoji , programinė ir diagnostinė įranga, skirta inžinerijos srities profesinio ugdymo programoms, automatinio vairavimo sistemos, naujas traktorius.

     Modernėja mokomoji bazė automobilių mechanikams, technikos priežiūros verslo ir žemės ūkio gamybos verslo darbuotojams. Įsigyta autoserviso įranga – praktinio mokymo laboratorijose  jau įrengti 2 elektro-hidrauliniai dviejų kolonų keltuvai  ir 1 keturių kolonų keltuvas  su ratų geometrijos reguliavimu. Įsigytas naujas traktorius.

     Darbo sąlygos pagerėjo, moderni įranga pagerins JŽŪM veiklos efektyvumą teikiant profesinio ugdymo paslaugas ir pritrauks perspektyvius   darbuotojus ir žingeidžius moksleivius

JŽŪM metodininkas S.Stulginskienė

   

.