JŽŪM sudaro palankias sąlygas mokytis vairuoti

     Besimokantiems Joniškio žemės ūkio mokykloje yra sudaromos palankios sąlygos ir galimybė įgyti transporto priemonių pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones. Jau nuo 15 metų mokiniai gali įgyti ir  traktorininkų TR1kategorijos(teisę vairuoti (mokintis vairuoti) TR1 kategorijos traktorius turi ne jaunesni kaip 15 metų asmenys (be teisės važiuoti keliais, kol sukaks 16 metų).,TR2kategorijos(teisę vairuoti (mokintis vairuoti) TR2 kategorijos traktorius turi ne jaunesni kaip 17 metų asmenys). ir SZ kategorijos savaeigių mašinų vairuotojų teises (teisę vairuoti (mokintis vairuoti) SZ kategorijos traktorius turi ne jaunesni kaip 17 metų asmenys). 

     Pasirinkusiems specialybes pagal šias mokymo programas: 1.Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo (po 10 klasių; su viduriniu išsilavinimu; su viduriniu išsilavinimu ir turinčius bent vieną  kvalifikaciją);2.Technikos priežiūros verslo darbuotojo (po 10 klasių);3.Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo (po 10 klasių)  yra sudaromos sąlygos išsilaikyti šias vairuotojų kategorijas(TR1;TR2;SZ). Kiti, besimokantys JŽŪM, taip pat turi tokią galimybę.

      Transporto priemonių vairavimo pagrindų moko, teorines ir praktines žinias vertina  patyrę vairavimo instruktoriai: Edgaras Bernotas ir Ramutis Aulasevičius. Prasidėjus naujiems mokslo metams, lauksime visų ,norinčių mokytis.

 

                                                     JŽŪM metodininkas S.Stulginskienė