JŽŪM sudaro palankias sąlygas mokytis vairuoti

     Besimokantiems Joniškio žemės ūkio mokykloje yra sudaromos palankios sąlygos ir galimybė įgyti transporto priemonių pažymėjimus, suteikiančius teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones ar TR1, TR2, SZ kategorijos traktorius, žemės ūkio mašinas.

     Mokykloje vykdomas B kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojų rengimas. Mokykloje galima įgyti teorinių žinių, praktinio vairavimo įgūdžių ir patirties, mokytis vairuoti automobilį esant įvairioms eismo sąlygoms. Tam sukurtos visos reikiamos sąlygos: vairuoti mokome 2022 metų KIA CEED automobiliu; atnaujinta kompiuterinė klasė su naujausia kompiuterine Kelių eismo taisyklių mokymo programa.

     B kategorija (minimalus amžius 18 metų, pradėti mokytis galima 17 metų) – automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg, šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau šio junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 4250 kg; automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3500 kg, leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“.

     TR1 kategorija – iki 60 kW variklio galios ratiniai žemės ir miškų ūkio traktoriai bei vikšriniai traktoriai ir traktorių junginiai su priekabomis, žemės ūkio mašinomis, taip pat traktoriai su sumontuotais mechanizmais (ekskavatoriais, buldozeriais, krautuvais ir kt.); TR2 kategorija – 60 kW arba didesnės variklio galios; SZ kategorija – savaeigės žemės ūkio mašinos.

     Pasirinkusiems profesinio mokymo programas: 1. Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojas; 2. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas – sudaromos sąlygos išsilaikyti TR1, TR2 SZ kategorijas nemokamai. Kiti, besimokantys JŽŪM, taip pat turi galimybę pamokų metu su nuolaida jas išsilaikyti.

     Mes jau esame išugdę itin didelį skaičių pavyzdingų vairuotojų bei sulaukę pačių gražiausių žodžių už puikiai atliktą darbą. Mes kviečiame papildyti šių pavyzdingų vairuotojų gretas ir užsiregistruoti į mūsų rengiamus kursus.

 

                                                     JŽŪM metodininkas S.Stulginskienė