Kodėl verta mokytis Joniškio žemės ūkio mokykloje?

26-us metus skaičiuojanti Joniškio žemės ūkio mokykla siūlo įgyti norimą profesiją ir vidurinį išsilavinimą. Čia mokytis atvyksta mokiniai iš Joniškio, Pakruojo, Šiaulių bei Akmenės rajonų. Ne tik Šiaurės Lietuvoje žinoma mokykla tarp profesinių mokymo įstaigų yra viena stipriausių šalyje. Šiuo metu mokyklje siūlomos šios perspektyvios ir darbo rinkoje paklausios mokymo programos: Apdailininko (statybininko), Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, Technikos priežiūros verslo darbuotojo, Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo, Pardavėjo, Padavėjo ir barmeno, Kompiuterinio projektavimo operatoriaus. Šiais metais mokykloje surinkta ir  pirmoji gimnazijos klasė.  Kodėl visgi jaunimui verta rinktis Joniškio žemės ūkio mokyklą?

 

 1. Suteikiama galimybė įgyti vidurinį išsilavinimą kartu su profesija

Besimokant profesinėje mokykloje galima įgyti ne tik profesiją, bet ir vidurinį išsilavinimą. Didelė dalis žemės ūkio mokyklą baigusių moksleivių toliau sėkmingai studijuoja aukštosiose mokyklose. Baigusiems profesines mokyklas numatytos lengvatos: stojantiems į kolegijas pridedama po du, o stojantiems į universitetus – po vieną papildomą konkusinį balą. Be to, Lietuvoje įgyti profesinio mokymo diplomai, kvalifikacijos pažymėjimai pripažįstami ir užsienyje.

2. Jauki ir moderni mokomoji bazė

Čia sukurta ir nuolat atnaujinama moderni mokymosi aplinka: jaukūs, kiekvienais metais mokymo įranga atnaujinami kabinetai, turtinga biblioteka (literatūra lietuvių ir užsienio kalbomis, prieiga prie interneto), įrengtos naujos laboratorijos. Statybininko profesijos mokymui įrengti du nauji teorijos kabinetai, aprūpinti nauja technologine įranga bei kompiuteriais. Taip yra įrengtos ir dvi naujos šiai profesijai mokyti skirtos Europos Sąjungos standartus atitinkančios laboratorijos. Be to, išpuoselėtoje mokyklos teritorijoje kuriamas botanikos sodas, kuriame bus auginami senieji Žiemgalos krašto augalai. Už Europos Sąjungos lėšas įsigyta šiuolaikiška žemės ūkio technika: traktoriai (Valmet, Fendt, Landini ir kt.), javų nuėmimo kombainas (New Holland). Į praktiką, klasės ekskursijas ar kitas išvykas galima keliauti nauju BMC „Probus“ turistiniu autobusu.

3. Suteikiamos socialinės garantijos

Naujai priimtam mokiniui, už mokykos lankymą, kol nėra mokymosi rezultatų iki pirmojo pusmečio mokama 61,00 Lt stipendija. Po pirmojo pusmečio stipendija yra mokama pagal mokymosi rezultatus. Be to, moksleiviai gali gauti ir socialinę bei skatinamąją (už dalyvavimą kultūriniuose ar sportiniuose renginiuose) stipendijas.

Jei mokinys atvykęs iš toli, jam suteikiama galimybė gyventi jaukiame mokyklos bendrabutyje. Šiuo metu čia pakeista elektros instaliacija, durys, renovuoti koridoriai. Bendrabutyje atnaujinti kambariai, kuriuose gyvena po 2 ar 3 mokinius. Taip pat galima prieiga prie interneto. Kiekvienais metais bendrabutis yra atnaujinamas – perkami nauji baldai, kita įranga. Gyvenimo bendrabutyje kaina siekia vos 13 lt. per mėn.

Į mokyklą iš gyvenamosios vietos kasdien ir savaitgaliais galima važinėti ir autobusu. Mokiniui yra kompensuojamos kelionės išlaidos, siekiančios net iki kelių šimtų litų.

Mėgstantiems skaniai pavalgyti – mokyklos valgyklos durys visada atviros. Čia skaniai papietauti galima vos už 5 lt. Valgykloje patiekiamas visada šviežias ir šiltas maistas.

4. Galimybė kelti kvalifikaciją dalyvaujant tarptautiniuose projektuose

Mokyklos mokiniamas čia atvertos durys į pasaulį. Besimokant galima dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose projektuose kaip Grundtvig, Comenius, Leonardo da Vinci. Projektų metu galima tobulinti kvalifikacią Austrijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Norvegijoje. Dalyvavimas tokiuose projektuose teikia visokeriopą naudą: mokiniai įgyja praktinių žinių, aplanko užsienio šalis, kuriose susipažįsta su naujais draugais, su kuriais vėliau tęsia bendravimą.

5. Dirba kvalifikuoti darbuotojai

Mokykloje dirba 100 darbuotojų. Profesijos gudrybių moko 18 specialistų – bendrojo lavinimo dalykų – 14. Visų mokytojų kvalifikacija gan aukšta (15 vyresniųjų mokytojų ir 7 metodininkai). Tai pat mokykla sutekia galimybę už savikainą pasirengti B kat. vairavimo egzaminams Regitroje.

6. Aktyvi popamokinė veikla

Šokantiems, sportuojantiems, dainuojantiems, piešiantiems mokiniams suteikiama galimybė dalyvauti įvairioje popamokinėje veikloje. Mokykloje įrengta treniruoklių salė, suburta krepšinio komanda, veikia floristikos bei šokių būreliai. Mokiniai nuolat dalyvauja įvairiuose konkursuose ir juos laimi. Be to, galima įsitraukti ir į Mokinių tarybos veiklą, kurioje sprendžiamos įvairios mokiniams mokykloje iškylančios problemos, dalyvauti įvairiuose mokyklos ir kituose miestuose vykstančiuose profesinių mokyklų renginiuose. Dalyvaudamas popamokinėje veikloje mokinys tikrai nelika nepastebėtas ir neapdovanotas.

Buvusiems dvyliktokams ne visada viskas susiklosto taip, kaip galbūt norėtųsi. Šiandien dažnam jaunuoliui studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose sutrukdo finansinės galimybės, nesėkmingai išlaikyti valstybiniai, mokykliniai brandos egzaminai. Dažnas, nusivylęs savo gabumais, praradęs motyvaciją, rizikuoja ieškodami pelningų darbų svetur, taip kartais ilgam išduodami savo tikslus, svajones. Tačiau norint emigruoti ir svetur reikalinga profesija. Joniškio žemės ūkio mokykla turintiems vidurinį išsilavinimą ar išklausius 12 klasių kursą siūlo mokytis kasininko ir apskaitininko specialybės. Per vienerius metus sudaromos galimybės, kuo greičiau įsitvirtinti darbo rinkoje bei pritaikyti įgytas teorines ir praktines žinias. Apskaitininko–kasininko profesija yra paklausi. Visose įstaigose ir organizacijose atliekami ūkiniai-finansiniai skaičiavimai, todėl įgijusiems šią profesiją yra didelės galimybės įsidarbinti. Ji gimininga buhalterio, finansininko profesijoms. Tad mes mielai kviečiame iki rugsėjo pirmos atvykti į mokyklą ir papildyti  mūsų bendruomenės gretas.

            Parengė lietuvių kalbos mokytoja Gita Vilčiauskienė

© 2022 Joniškio žemės ūkio mokykla | Rekomenduoja: Atradau.lt | Sprendimas: Elektroninės Vizijos