Lankėmės svogūnų ir morkų ūkyje

     Pirmakursiai būsimieji ūkininkai ir trečiakursės dekoratyvinio želdinimo merginos su mokytojomis Emilija Ivanova ir Ramute Liucvaikiene šiandien lankėsi Šiaulių rajono Daugėlaičių kaime, kur už poros kilometrų nuo Kryžių kalno žaliuoja didžiulės morkų ir svogūnų plantacijos. Tai – ūkininko Lino Šateikos ir jo sūnaus Juliaus daržininkystės ūkiai.

     Didelį įspūdį padarė ne tik vieno stambiausių šalies daržininkystės ūkio produkcijos kiekis, bet ir pati naujausia laistymo, nuėmimo technika, pakavimo linijos, saugyklos. Lietuvoje yra tik du keturvagiai morkų nuėmimo kombainai ir štai vieną jų teko išbandyti!

     Ūkininkas, agronomas Linas Šateika entuziastingai aprodė visą ūkį ir atskleidė paslaptį: kad gerai augtų daržovės, reikia labai daug – ne tik pasišventimo daržininkystei, bet ir tinkamos žemės, auginimo technologijos, gerų sėklų, nuolat prižiūrimos modernios įrangos. O kad daržovės tikrai geros šį vakarą išbandysime mokyklos bendrabutyje – šalia savo turimų bulvių kepsime dovanotas morkas ir svogūnus.

JŽŪM informacija ir nuotraukose