Mes mokomės

      Kovo 16 d. Joniškio žemės ūkio mokykloje vyko mokymai pagal projektą „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-03-0001, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis. Mokyklos komanda iš kompetentingo eksperto Mariaus Ablačinsko pasisėmė daug praktinių žinių, aiškinosi – kokia yra regioninių poreikių struktūra profesinio mokymo programų pasiūlos aspektu.

JŽŪM informacija ir nuotrauka