Mes mokomės

     Kovo 22 d. Joniškio žemės ūkio mokykloje vyko mokymai pagal projektą „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-03-0001, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.

     Mokyklos komanda iš kompetentingos, labai charizmatiškos lektorės, verslininkės, nepriklausomos valdybų narės ir pirmininkės Orijanos Mašalės pasisėmė labai daug teorinių ir praktinių žinių, aiškinosi – kokie yra efektyvios išorinės komunikacijos principai ir jų taikymo specifiškumas profesiniame mokyme.

 

JŽŪM informacija ir nuotrauka