Mes mokomės

     Kovo 10 d. Joniškio žemės ūkio mokykloje vyko mokymai pagal projektą „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-03-0001, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis. Mokyklos komanda iš šaunios lektorės Aušros Misonės pasisėmė daug praktinių žinių, aiškinosi – kiek profesinis mokymas gali būti naudingas verslui.

JŽŪM informacija ir nuotraukos