Mokytojo diena

Tokiomis akimirkomis prisimeni, kodėl esi Mokytojas ir kodėl pasirinkai Ugdytojo kelią.

Pasisemi pilną saują to džiugesio, energijos ir nešiesi ją stengdamas dar ilgai neišbarstyti.