Naujas tarptautinis projektas Joniškio žemės ūkio mokykloje

Nuo 2017 metų gegužės mėnesio startuoja naujas tarptautinis projektas Joniškio žemės ūkio mokykloje. Tai INTERREG V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbavimo per sieną programos projektas „Darbo rinka be sienų“ Nr. LLI-183. Projekto trumpasis pavadinimas – „Mobility“ („Judrumas“) ir jis atitinka prioritetą – „Užimtumas ir darbo jėgos mobilumas”.

Projekto lyderiai Kraslavos (Latvija) miesto savivaldybė, kurios tikslas sujungti Šiaurės Lietuvos ir Latgalos regiono profesines mokyklas ir kolegijas į tinklą, kuriame dalyvaujantys mokytojai ir mokiniai dalyvautų bendruose teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose, keltų savo kompetencijas ir sėkmingai įsilietų į darbo rinką abipus sienos. Projekto partneriai: Kraslavos savivaldybė (Rygos technologijų kolegija, Kraslavos padalinys), Malnavos kolegija, Daugpilio dizaino ir amatų mokykla ir Balvi profesinė mokykla iš Latvijos, Alantos technologijų ir verslo mokykla, Zarasų žemės ūkio mokykla, Utenos regiono profesinio mokymo centras ir Joniškio žemės ūkio mokykla iš Lietuvos.

Projektas prisidės prie regionų užimtumo, gerinant ugdymo sąlygas. Projekto metu bus atnaujinamos arba įrengiamos naujos mokymo bazės, kurios tikslas gerinti moksleivių sąlygas prisitaikant prie darbo rinkos naujovių. Joniškio žemės ūkio mokyklai teko 59 890 EUR įkurti naują virėjų mokymo bazę. Nauja specialybė būsimiems moksleiviams leis sėkmingiau prisitaikyti prie darbo rinkos. Projekto metu vyks 16 specializuotų seminarų keturiomis pagrindinėmis temomis: transporto priemonės, įskaitant ir vidaus dizainą, tekstilė ir dizainas, kraštovaizdžio dizainas ir kaimo turizmas, žemės ūkis ir technologijos.

Gegužės mėnesį dalyvaujant partneriams iš abiejų valstybių Karslavos savivaldybėje buvo pasirašyti projekto parnterių susitarimai, kurie davė pradžią projekto veikloms. Pirmosios veiklos nusimato po vasaros atostogų, o Joniškyje partneriai lankysis 2017 m. spalio mėnesį ir tobulinsis žemės ūkio srityje. Projekto metu per seminarus ir mokymus bus stengiamasi tobulinti ugdymo programas būsimiems specialistams.

JŽŪM projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės pėtros fondo gaus 89 856,94 EUR, iš LR Vidaus reikalų ministerijos 7 928,00 EUR, o pati mokykla taip pat turės pridėti 7 929,11 EUR. Viso –  105714,06 EUR.

Projekto koordinatorius mokykloje – Malik Agamalijev, projekto finansininkas – Ina Riaubienė. Projekto trukmė 24 mėnesiai. Pradžia 2017 gegužė 7 d., o pabaiga 2019 gegužės 6 d.

 

Programos svetainė www.latlit.eu
Oficiali ES svetainė www.europa.eu    

Programme website www.latlit.eu 
Official EU website www.europa.eu

Informacija ir nuotraukos M. Agamalijev