Pamoka kitaip. Pažink kaimyninį rajoną

      Gegužės 5 dieną Joniškio žemės ūkio mokyklos dešimtokai su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Nijole Vaičiulyte Mykolaitiene ir anglų kalbos mokytoja Jūrate Jarmakaite lankėsi kaimyniniame Pakruojo rajone, kur keliavo rašytojų Kazio Binkio ir Juozo Paukštelio takais ir susipažino su Žiemgalos krašto įžymybėmis.

     Dėkojame Pakruojo r. savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos, Balsių filialo bibliotekininkei Ritai Prialgauskienei už šiltą priėmimą ir įdomius pasakojimus!

JŽŪM informacija ir nuotraukos