Paskaita apie lyčių lygybę

Vasario 25 dieną Joniškio žemės ūkio mokykloje viešėjo VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ lektorė Lina Juškevičiūtė. Paskaitos metu diskutuota, kas vyksta visuomenėje apie lyčių lygybės užtikrinimą. Lektorė pasakojo, kad lygiateisiškumas, kaip vienas iš pagrindinių žmogaus teisių principų, yra reglamentuojamas tarptautiniuose dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Lygiateisiškumą pažeidžianti veikla – diskriminacija – yra draudžiama, todėl ir siekiama sudaryti sąlygas lygiateisiškumui užtikrinti ir įgyvendinti.

Paskaita „Lyčių lygybė ir asmens nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties“ organizuota vykdant Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Joniškio rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir ligų prevencijos vykdymas“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-61-0002.

 

Informacija Ramunės Vičienės

JŽŪM nuotraukos

© 2020 Joniškio žemės ūkio mokykla | Rekomenduoja: Atradau.lt | Sprendimas: Elektroninės Vizijos