Patvirtintos paraiškos

     Po vasaros atostogų Joniškio žemės ūkio mokyklos mokiniams, mokytojams ir įmonėms partnerėms – dar didesnės galimybės, dar kokybiškesnis profesinis mokymas.

     ESFA finansavimo sutartys:

  • Jungtinio projekto „Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!“ sutarties Nr. 10-025-J-0001-J01-00011, projekto tikslas – padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo patrauklumą ir atitiktį darbo rinkos poreikiams skatinant praktinių įgūdžių įgijimą sektoriniuose praktinio mokymo centruose. 
  • Jungtinio projekto „Pameistrystė – nauja galimybė man!” sutarties Nr. 10-010-J-0001-J02-00007, projekto tikslas – padidinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams skatinant profesinių mokyklų mokinius mokytis pameistrystės forma.

JŽŪM informacija