Pavasarinė sodinukų mugė „Jurginių kermošius 2014“

Pražydo, sužaliavo Joniškio žemės ūkio mokykla ankstyvą paskutinio balandžio šeštadienio rytmetį. Ankstyvas jis todėl, kad pro lankytojų minią buvo sunku prasibrauti dar net nepaskelbus kermošiaus pradžios. Garsiais folkloro kolektyvų šūksniais nuaidėjo pavasarinė sodinukų mugė ,,Jurginių kermošius“. Tradiciškai Joniškio kultūros centro kolektyvas pasirūpino kermošiaus menine dalimi, tai jie sukvietė tokį gausų muzikantų būrį. Vos tautodailininkai, sodininkai, gėlininkai, liaudies meistrai ir krašto ūkininkai spėjo įsikurti mokyklos teritorijoje, juos apsupo būriai pirkėjų.

,,Jurginių kermošius“ jau tampa kasmetine susitikimų vieta, kur pirkėjai kalbasi su pardavėjais lyg su senais gerais pažįstamais. Aptaria pernai įsigytų sodinukų augimą, pasidalija patirtimi bei patarimais, teiraujasi naujienų.