Plečiasi socialinių partnerių ratas

      Birželio 29 d. Šiaulių valstybinė kolegija, atstovaujama direktorės dr. Linos Tamutienės ir Joniškio žemės ūkio mokykla, atstovaujama direktorės Juventos Jurgelienės, būdamos abipusiai suinteresuotos ir siekdamos bendradarbiauti švietimo, socialinės partnerystės, praktinio mokymo ir mokslinės veiklos srityse, sudarė Bendradarbiavimo sutartį.

       Sutartis sudaryta siekiant bendradarbiavimo tarp Kolegijos ir Mokyklos, siekiant didinti Kolegijoje vykdomų programų patrauklumą regione, rengiant kvalifikuotus specialistus bei tenkinant darbo rinkos poreikius, vykdant taikomuosius tyrimus, bendrus projektus, organizuojant bendrus renginius, siekiant bendros socialinės vertės sukūrimo, abipusiai naudingos gerosios patirties sklaidos.

      Ta proga, birželio 30 dieną mokyklos absolventus, mokytojus, darbuotojus atvyko pasveikinti Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė Ginta Gerikaitė.

JŽŪM informacija ir nuotrauka