Praktinių įgūdžių įgijimas PMC „Žirmūnai“ Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centre

Programa: Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto pavadinimas: Praktinių įgūdžių įgijimas PMC „Žirmūnai“ Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centre.

Projekto numeris: 09.4.1-ESFA-T-736-02-0003

Projekto vykdytojas: Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“.

Projekto partneriai: Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Švenčionių profesinio rengimo centras, Varėnos technologijos ir verslo mokykla, Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Marijampolės profesinio rengimo centras, Kupiškio technologijos ir verslo mokykla, Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla, Kėdainių profesinio rengimo centras, Veisiejų technologijos ir verslo mokykla, Joniškio žemės ūkio mokykla, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras.

Projekto trukmė: 18 mėnesių, 2020-10-21 – 2022-04-21

Projekto tikslas: didinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centre.

Per 18 mėnesių 149 virėjo bei padavėjo ir barmeno specialybių mokiniai iš 11 partnerių profesinių mokyklų įgis praktinių įgūdžių Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centruose Vilniuje ir Druskininkuose.

Nepakankami parengtų specialistų praktiniai įgūdžiai netenkina darbdavių poreikių. Sprendžiant šią problemą, projektas sudarys sąlygas pirminio ir tęstinio profesinio mokymo mokiniams mokytis Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centruose ir įgyti praktinių įgūdžių, atitinkančių darbo rinkos poreikius, o tai didins jaunimo įsidarbinamumą, darbininkiškų profesijų prestižą, mažins pirminio profesinio mokymo įstaigų teikiamų kompetencijų ir darbo rinkos poreikių neatitikimą. Projektas prisidės prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto  „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ tikslų įgyvendinimo.

Projekto bendras biudžetas: 96 217.39 EUR

Projekto finansavimo šaltinis: Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.