Pranešimas apie viešosios įstaigos Žeimelio technologijų ir paslaugų mokyklos reorganizavimą jungimo būdu – prijungiant prie reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Joniškio žemės ūkio mokyklos

PRANEŠIMAS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŽEIMELIO TECHNOLOGIJŲ IR PASLAUGŲ MOKYKLOS REORGANIZAVIMĄ JUNGIMO BŪDU – PRIJUNGIANT PRIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS

Paskelbta: 2019 m. liepos 31 d.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 421 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Žeimelio technologijų ir paslaugų mokyklą“ pranešame, kad yra parengtos viešosios įstaigos Žeimelio technologijų ir paslaugų mokyklos reorganizavimo sąlygos.

Viešoji įstaiga Žeimelio technologijų ir paslaugų mokykla  (viešosios įstaigos kodas – 190809141, buveinės adresas – Pakruojo r. sav., Žeimelio mstl., Vytauto Didžiojo g. 20A) reorganizuojama jungimo būdu – prijungiant prie reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Joniškio žemės ūkio mokyklos (viešosios įstaigos kodas – 190804219, buveinės adresas – Joniškis, Upytės g. 77). Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie viešąją įstaigą – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

Po reorganizavimo nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. veiksianti viešoji įstaiga – Joniškio žemės ūkio mokykla, kurios teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė – Upytės g. 77, Joniškis, juridinio asmens kodas – 190804219. Įstaigos savininkė – Lietuvos Respublika (valstybė). Valstybės, kaip Įstaigos savininkės, teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, juridinio asmens kodas – 188603091, buveinės adresas Vilnius, A. Volano g. 2.

Su viešosios įstaigos Žeimelio technologijų ir paslaugų mokyklos reorganizavimo sąlygomis ir po reorganizacijos veiksiančios viešosios įstaigos Joniškio žemės ūkio mokyklos įstatų projektu galima susipažinti Joniškio žemės ūkio mokyklos buveinėje (Joniškis, Upytės g. 77) arba interneto svetainėje www.jzum.lt/dokumentai.

© 2020 Joniškio žemės ūkio mokykla | Rekomenduoja: Atradau.lt | Sprendimas: Elektroninės Vizijos