Profesinio mokymo įstaigų asociacijos susirinkimas

     Sausio 19 d. Joniškio žemės ūkio mokyklos direktorė Juventa Jurgeliene dalyvavo Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos narių visuotiniame susirinkime. Asociacijos prezidentas Vytautas Zubras pristatė 2022 veiklos bei finansines ataskaitas, revizorė – revizoriaus aktą. Ataskaitas tvirtino asociacijos nariai.

     Susirinkimo metu buvo numatytos 2023 metų strateginės veiklos kryptys.

     Taip pat susitikime dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) viceministrė Agnė Kudarauskienė, kuri pristatė 2023 metams planuojamus darbus profesinio mokymo srityje, ŠMSM Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius Julius Jakučinskas ir LR seimo narys Liudas Jonaitis

     Susirinkimo metu buvo renkami Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus regionų atstovai į laisvas LPMĮA tarybos narių vietas. Šiaulių regionui atstovaus Tatjana Kinčinienė, Mažeikių politechnikos direktorė.

JŽŪM informacija ir nuotraukos