Profesinis mokymas ir mokymasis darbo vietoje

     Joniškio žemės ūkio mokykla dalyvauja Vytauto Didžiojo universiteto, Baltijos mokslinių tyrimų programos projekte „Profesinis mokymas ir mokymasis darbo vietoje, skatinant socialinės rizikos grupėms priklausančių besimokančiųjų socialinę įtrauktį” Nr. LT08-2-LMT-K-01-010.

     Pagrindinis šio tyrimo projekto tikslas – ištirti, kaip profesinis mokymas gali skatinti ir stiprinti socialinės rizikos grupių jaunimo socialinę įtrauktį, kovojant su mokyklos nebaigimu, stiprinant sąsajas tarp įvairių socialinių mokymosi kontekstų, pavyzdžiui, užtikrinant sklandų perėjimą nuo mokymosi mokykloje prie mokymosi darbo vietose.

     Projektas atskleidžia sudėtingus asmeninius ir institucinius socialinės rizikos jaunuolių įtraukties į mokymąsi ir darbą veiksnius, jų sąveikas, įvairius šio jaunimo ekosistemų aspektus, turinčius įtakos jų mokymosi trajektorijai ir tolesnei karjerai. Be to, projektas teikia praktinę naudą profesinio mokymo įstaigoms. Tikimasi, kad taikant mokymosi laboratorijos modelį, tyrimas pasiūlys naują požiūrį, kaip kartu su mokiniais kurti profesinio mokymo įstaigos ir bendruomenės lygmens procesus, skatinti profesijos mokytojų ir meistrų profesinį tobulėjimą ir stiprinti jų veikmę padedant socialinės rizikos grupėms priklausantiems mokiniams. Projektas padės kurti naujus profesinio mokymo mokslinių tyrimų bendradarbiavimo tinklus ir partnerystes.

     Projektą vykdo Baltijos šalių ir Norvegijos mokslininkų grupė, kurią sudaro Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos institutas iš Lietuvos (projekto koordinatoriai), Stavangerio universitetas iš Norvegijos, Latvijos universitetas ir Talino universitetas iš Estijos. Įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. sausio mėn. – 2023 m. gruodžio mėn.

     Mūsų mokyklos Apdailininko mokymo programos mokiniai ir profesijos mokytojai jau pradėjo mokytis profesinių dalykų darbo vietoje – vienoje statybų bendrovėje. Mokiniai stebi darbuotojus, fiksuoja statybų eigą, diskutuoja darbo vietoje su statybų meistrais, grįžę į mokyklą aptaria su profesijos mokytojais užfiksuotas akimirkas, įtvirtina gautas praktines žinias.

     Daugiau informacijos apie projektą galite rasti interneto svetainėje www.empowervet.net.