Projektas „Automatizuotas šiltnamio valdymas ir pažangios augalų auginimo technologijos

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Ši informacija svetainėje atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

2012 rugsėjo 1 d. – 2013 rugpjūčio 31 d. Joniškio žemės ūkio mokykla įgyvendina Leonardo da Vinči programos mobilumo projektą „Automatizuotas šiltnamio valdymas ir pažangios augalų auginimo technologijos“

Projekto pagrindinis tikslas – parengti vaizdinę ir mokomąją medžiagą bei atnaujinti žemės ūkio gamybos verslo  darbuotojo, agroserviso darbuotojo ir dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo mokymo programas ir redaguoti dalį apie automatizuotą šiltnamių valdymą bei augalų  auginimo technologijas šiltnamiuose.

Projekte dalyvauja Joniškio žemės ūkio mokykla, Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla ir VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla .

Priimančios organizacijos yra Suomijos žemės ūkio institutas ir Norvegijos žemės ūkio mokykla, kurios supažindins projekto dalyvius su automatizuoto šiltnamio valdymo sistema ir pažangiomis augalų auginimo technologijomis, organizuos susitikimus su vietos ūkininkais bei įvairių šiltnamių lankymą. Į kiekvieną vizitą vyks po 8 projekto dalyvius (iš kiekvienos įstaigos po 2).

Pirmas dalyvių vizitas vyks Norvegijoje (2013 balandžio 14-20). Šio vizito metu dalyviai rinks ir parengs vaizdinę ir mokomąją medžiagą  šiomis temomis:

Šiltnamių ūkio palyginimas Lietuvoje ir Norvegijoje.

Mažatūrė augalų auginimo technologija Norvegijoje

Augalų apsaugos sistema šiltnamyje

Šiltnamio automatizavimas Norvegijoje

Naudojamos šiltnamio terminologijos žodynėlis lietuvių, anglų, suomių ir norvegų kalbomis.

Šiltnaminių daržovių auginimo technologijos  Norvegijoje.

Pažangios vazoninių gėlių auginimo technologijos Norvegijoje.

Pažangios skinamų gėlių auginimo technologijos Norvegijoje.

Antras vizitas vyks Suomijoje (2013 gegužės 12-18), jo dalyviai rinks ir parengs vaizdinę ir mokomąją medžiagą  šiomis temomis:

Šiltnamių ūkio palyginimas Lietuvoje ir Suomijoje

Maitinimo tirpalai ir jų paruošimas

Mažatūrė augalų auginimo technologija Suomijoje

Šiltnamio automatizavimas Suomijoje

Naudojamos šiltnamio terminologijos žodynėlis lietuvių, anglų, suomių ir norvegų kalbomis .

Pažangios šiltnaminių pomidorų auginimo technologijos  Suomijoje

Pažangios vazoninių gėlių auginimo technologijos Suomijoje

Pažangios skinamų gėlių auginimo technologijos Suomijoje

Visa surinkta medžiaga bus susisteminta ir pagal ją bus parengta vaizdinė ir mokomoji medžiaga DVD formatu. Ji bus skirta atnaujinti žemės ūkio verslo gamybos darbuotojo, agroserviso darbuotojo ir dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo mokymo programas ir redaguojama dalis apie automatizuotą šiltnamių valdymą bei augalų  auginimo technologijas šiltnamiuose. Priimančių partnerių institucijos (Norvegijos ir Suomijos žemės ūkio mokyklos) įvertins parengtą medžiagą. DVD bus platinamas kitoms žemės ūkio mokykloms, ūkininkams Lietuvoje, Suomijoje ir Norvegijoje. Šis DVD tai metodinė medžiaga mokytojams rengiant žemės ūkio specialistus, o ūkininkams ir kitiems žemės ūkio specialistams pasitarnaus kaip puikių naujų idėjų šaltinis.