Projektas „Profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse”.

     Joniškio žemės ūkio mokykloje įgyvendinamas jungtinis projektas Nr. 10-010-J-0001-J01-00013. JP projekto veikla – profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) įmonėse. JP projekte dalyvauja profesinio mokymo įstaigos mokiniai,  kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą ir pabaigs mokymus pameistrystės forma.  JP projektu siekiama įgyvendinti iš viso 1 pameistrystės programą (profesinio mokymo programų pameistrystės forma):  mokiniai pagal apdailininko modulinę profesinio mokymo programą, valstybinis kodas P32073205, pameistrystės forma mokysis UAB „Grebėstas” įmonėje. 

     Projekto vertė 15792,80 Eur. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.