Projektas „Šiltnamio augalų pažangios auginimo technologijos“

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Ši informacija svetainėje atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

2012 rugsėjo 1 d. – 2013 rugpjūčio 31 d. Joniškio žemės ūkio mokykla įgyvendina Leonardo da Vinči programos mobilumo projektą „Šiltnamio augalų pažangios auginimo technologijos“

Projekto pagrindinis tikslas – padėti jauniems žmonėms, kilusiems iš smulkių žemės ūkių, prisitaikyti prie šiuolaikinės Europos gyvenimo realijų, pasisemti tarptautinės praktikos kaip auginami augalai šiltnamiuose pažangiomis technologijomis, nes Lietuvoje šiltnamių ūkis dar nėra tobulai išvystytas ir moksleiviai neturi, kur įtvirtinti teorinių žinių.

Konkretūs tikslai:

• stiprinti mokinių praktinius įgūdžius ir komunikacines kompetencijas, kurios suteiks jiems didesnes galimybes konkuruoti žemės ūkio rinkoje;

• skatinti mokinius dirbti tarptautinėje komandoje, ugdyti tarpkultūrinės komunikacijos ir kalbinius įgūdžius;

• perimti gerąją užsienio šalių patirtį dirbant su naujausia technika, modernia įranga ir pritaikyti Lietuvoje;

• plėsti moksleivių akiratį, supažindinant juos su kitos šalies smulkiaisiais  ūkiais;

• išanalizuoti taikomas modernias augalų auginimo technologijas šiltnamiuose.

Projekte dalyvauja Joniškio žemės ūkio mokyklos, Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos, Panevėžio Margaritos Petkevičaitės technologinės mokyklos ir Viešosios įstaigos Alantos technologijos ir verslo mokyklos moksleiviai.

Priimančios organizacijos yra Suomijos ir Norvegijos žemės ūkio mokyklos, kurios organizuos moksleivių stažuotes savo mokyklų moderniuose šiltnamiuose bei pas vietos ūkininkus. Į kiekvieną stažuotę vyks po 8 projekto dalyvius.

Pirma stažuotė vyks Norvegijoje (2013 balandžio 14-27), jo dalyviai stažuosis ir rengs pranešimus šiomis temomis:

Antra stažuotė vyks Suomijoje (2013 gegužės 12-25 ). Šio vizito metu dalyviai rinks ir rengs pranešimus šiomis temomis:

Po stažuotės dalyviai parengtus pranešimus pristatys mokyklose kitiems moksleiviams projekto renginio metu. Taip pat ta medžiaga bus patalpinta į Joniškio žemės ūkio mokyklos internetinę svetainę, kuria galės naudotis visų mokyklų moksleiviai ir mokytojai. Stažuotė bus įskaityta kaip integruota praktikos dalis.