Projektas „Take Your Chance”

     Šią savaitę dešimt Joniškio žemės ūkio mokyklos mokinių, lydimi istorijos mokytojos Irenos Grigencienės ir direktorės pavaduotojos Silvijos Muižienės, išvyko į Vokietiją pagal projektą Erasmus+ Jugend in Action 2020-1-DE04-KA105-019174 „Take Your Chance” tyrinėti Vilko vaikų istorijos.

     Linkime produktyvaus darbo, gerų įspūdžių ir laukiam grįžtant.