PROJEKTINIS ŠURMULYS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOJE

Visą savaitę Joniškio žemės ūkio mokyklos moksleiviai vykdė įvairias projektines veiklas kartu su partneriais iš Vokietijos pagal ERASMUS+ Jaunimas programos projektą „Pasinaudok galimybe“ (2020-1-DE04-KA105-019174). Šio projekto tikslas yra supažindinti dalyvius su “Vilko vaikų” istorija, išgirsti liudininkų pasakojimus bei susitikti su karo pabėgėliais. Projekto pabaigoje dalyviai išanalizavę istorinę patirtį bei susitikimus su karo pabėgėliais pateiks savo idėjas, kuo gali prisidėti jauni žmonės padedant įvairiems imigrantams atvykstantiems į jų šalį iš kitų šalių.

Pirmas projekto susitikimas vyko Joniškio žemės ūkio mokykloje. Projekte dalyvauja po 10 moksleivių iš abiejų partnerinių mokyklų bei po du mokytojus.

Susitikimo Lietuvoje metu projekto dalyviai vyko į vokiečių bendruomenės namus Klaipėdoje, kur susitiko su žurnaliste iš Vokietijos ir išklausė paskaitos apie “Vilko vaikus”. „Vilko vaikais“ dabar vadinami tuo metu trejų–šešiolikos metų buvę Rytų Prūsijos vaikai, kurie 1945–1948 metais kartu su vienu iš tėvų (dažniausiai mama, nes tėvas buvo žuvęs fronte ar patekęs į nelaisvę), svetimu suaugusiu žmogumi ar patys vieni (likę visiški našlaičiai) pasiekė Lietuvos miestus ir kaimus. Jie atkeliaudavo pėsti ar prekiniais traukiniais. Nepaisydami metų laiko ir oro sąlygų, važiuodavo atviruose vagonuose, glaudėsi ant buferių ar tambūruose. Kartais vokiečių vaikų į Lietuvą parsiveždavo lietuvių ūkininkai, prekiaudavę buvusios Rytų Prūsijos turguose, kur vaikus jiems pasiūlydavo ar beveik prievarta įbrukdavo motinos arba giminaičiai. Išsekę nuo bado, apiplyšę ir aptekę utėlėmis, jie eidavo nuo sodybos prie sodybos, prašydami duonos ir nakvynės. Keliems šimtams tokių vaikų pavyko gauti prieglobstį ir išgyventi. Projekto dalyviai išgirdo filmuotus liudijimus ir žmonių pasakojimus apie to laikmečio sunkumus.

Antra projekto dalis buvo skirta susitikti su Joniškio rajone gyvenančiais ukrainiečiais, pasitraukusiais nuo karo Ukrainoje. Dalyviai domėjosi, kas paskatino rinktis Lietuvą, ar sunki lietuvių kalba, ar sunku įsidarbinti, ar tinka lietuviškas maistas, ar įsitraukia į vietos bendruomenės gyvenimą, kokios pagalbos reikia, ar planuoja grįžti atgal.

Taip pat dalyviai susipažino ir su mūsų krašto tradicijomis bei papročiais, Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus darbuotojai supažindino su Tiudorų laikų arbatos gėrimo tradicijomis, suorganizavo atviruko skrebinimo edukaciją. Tautodailininkė Aušra Petrauskienė mokė dalyvius pasigaminti tradicinę vyšnių kaliausę. Aplankytas mūšos Tyrelio pažintinis takas, Žagarės regioninio parko direkcija, Kryžių kalnas, J.Sabaitė supažindino su Joniškio miesto istorija, muziejininkė S.Jonkutė pristatė Joniškio sinagogas, aplankėme Linkuvos ŽŪB.

Projekto dalyviai rudenį susitiks Vokietijoje, Wurzen žemės ūkio mokykloje, kur susitiks su karo pabėgėliais gyvenančiais Vokietijoje bei toliau analizuos šiandienos migracijos klausimus ir svarstys savo galimybes padėti kitiems.