Projektinis susitikimas Suomijoje

Joniškio žemės ūkio mokykla 2014-2016 mokslo metais įgyvendina ERASMUS+ programos, 2 pagrindinio veiksmo – strateginės partnerystės projektą „ECVET panaudojimas žemės ūkio programai” (Nr. 2014-1-LT01-KA202-000507). ECVET – tai Europos profesinio mokymo kreditų sistema, kuria siekiama, mokinių kitose sistemose ir šalyse įgytus darbo įgūdžius ir žinias lengviau patvirtinti ir pripažinti, suteikti profesinę kvalifikaciją. Taip pat šia sistema siekiama didinti visos Europos profesinio mokymo įgyjamų kvalifikacijų suderinamumą bei galimybę keisti mokymosi šalį bei aplinką ir į ją „atsinešti“ jau įgytas kompetencijas. Įgyvendinus projektą manoma, kad profesinio mokymo įstaigų absolventai turės didesnes galimybes įsidarbinti, o darbdaviai bus labiau užtikrinti, kad tam tikrą profesinę kvalifikaciją turintis asmuo yra įgijęs atitinkamus įgūdžius ir žinias.

Šį tarptautinį projektą mokykla įgyvendina kartu su partneriais iš Norvegijos, Suomijos ir Vokietijos. Projekto koordinatorė – Joniškio žemės ūkio mokykla.

Balandžio 18-21 dienomis Suomijoje vyks jau ketvirtas šio projekto partnerių susitikimas. Projekto dalyviai aptars įvykdytas veiklas, pasiruoš būsimai projekto konferencijai, kuri vyks gegužės mėnesį Lietuvoje. Projektiniame susitikime dalyvaus mokytojos Ramutė Liucvaikienė, Vaida Aleknavičienė, Elena Mikalajūnienė bei profesinio skyriaus vedėjas Saulius Dauparas.

Projektų vadovė Gražina Kaikarienė