Projektinis vizitas Berlyne

Spalio 30 – lapkričio 5 dienomis vyko pirmas mobilumo vizitas Vokietijoje pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą „Socialinė integracija ES profesinio mokymo kontekste“ (Nr. 2016-1-LT-01-KA102-022914“. Projekto „Socialinė integracija ES profesinio mokymo kontekste“ tikslas – tobulinti ne tik profesines kompetencijas, bet ir stiprinti tam tikras vertybes – toleranciją, atvirumą viskam, kas nauja, savita, įdomu, pasitikėjimą savo kūrybinėmis galiomis, dalijimąsi sumanymais, mintimis, požiūriais, norą kurti ir išbandyti naujas darbo priemones ir galimybes profesinėje veikloje.

Joniškio žemės ūkio mokykla (kaip ir Kauno taikomosios dailės mokykla) yra partnerė projekte, kurį koordinuoja Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla. Vizite Berlyne mokyklą atstovavo Vaida Baltaragytė bei Virginijus Norvilas.

Savaitės vizito metu Vokietijos sostinėje Berlyne mokytojai lankėsi profesinio rengimo mokyklose ir centruose, kuriuose mokosi specialiųjų poreikių turintys mokiniai, susipažinome su Vokietijos profesinio rengimo sistema.

 Tai Ernst-Adolf- Eschle Schule Sonderpadagogisches Forderzentrum „Hores“, Evangelisches Jugend und Fursorgewerk, August-Sander Schule, Annedore-Leber-Berufsbildungswerk Berlin Schule, Konrad-Zuse Schule. Vokietijoje dirbantys kolegos dalijosi patirtimi ir įžvalgomis, susijusiomis su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais, jų įtraukimų į darbo rinką, savirealizaciją. Turėjome galimybę stebėti pamokas, mokymosi aplinkas, vyko diskusijos kaip šiose įstaigose pritaikomi profesinio praktinio mokymo metodai mokiniams, turintiems specialiuosius poreikius.

Stažuotės metu turėjome galimybę pagilinti žinias perimant Vokietijos mokyklų patirtį. Įgyta patirtis bus naudinga dirbant su specialiuosius poreikius turinčiais mokiniais.

Informacija ir nuotraukos Vaidos Baltaragytės, Virginijaus Norvilo