Projekto Nr. LLI-183 praktinės dirbtuvės – Žemės ūkis ir technologijos

Joniškio žemės ūkio mokykloje įgyvendinamas INTERREG Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Darbo rinka be sienų“ Nr. LLI-183. Projektas prioritetas – Užimtumas ir darbo jėgos mobilumas. Veikla orientuota į regionų užimtumo skatinimą, gerinant ugdymo sąlygas. Projekto metu atnaujinamos arba įrengiamos naujos mokymo bazės, taip gerinant mokinių ugdymo(si) sąlygas prisitaikant prie darbo rinkos naujovių.

Projekto metu vyko šešiolika specializuotų seminarų. Mokymosi turinys – keturios pagrindinės temos: transporto priemonės, įskaitant ir vidaus dizainą, tekstilė ir dizainas, kraštovaizdžio dizainas ir kaimo turizmas, žemės ūkis ir technologijos.

Joniškio žemės ūkio mokykloje 2018 metų spalio mėnesį vyko tarptautinis profesinio meistriškumo konkursas „Jaunasis artojas 2018“, kuriame dalyvavo trylika jaunųjų artojų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Projekto dalyviai kartu su konkurso dalyviais išbandė burtų keliu gautą techniką, jiems buvo organizuotas saugos darbe instruktažas. Varžybos vyko mokomajame lauke Girdžiūnų kaime (Joniškio r.), kur varžybų dalyviai varžėsi tradicinių plūgų (3-4 korpusai) klasėje. Jaunieji artojai suarė stačiakampio formos sklypą (100 m ilgis ir 20 m plotis).

Konkurso metu vyko INTERREG Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Darbo rinka be sienų“ Nr. LLI-183 praktinės dirbtuvės. Užsiėmimų metu projekto dalyviai, prižiūrimi profesijos mokytojų, atliko praktines užduotis. Šių užsiėmimų tikslas – supažindinti mokinius su įvairių specialybių specifika ir plėsti mokinių gebėjimus bei kompetencijas.

Tai jau trečias Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną projektas mokykloje. Šio projekto veiklose dalyvavo daugiau nei 60 mokinių, o su jais kartu į veiklas įsitraukė 12 mokytojų. Mokytojai ir mokiniai dalyvavo teoriniuose mokymuose, praktiniuose užsiėmimuose, trijų dienų dirbtuvės.

Projekto pradžia – 2017 gegužė 7 dieną, o pabaiga 2019 gegužės 6-ąją. Trukmė – 24 mėnesiai. Projektas įgyvendintas keturiais etapais (po 6 mėn.).