Projekto Nr. LLI-183 praktinės dirbtuvės

Joniškio žemės ūkio mokykloje įgyvendinamas INTERREG Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Darbo rinka be sienų“ Nr. LLI-183. Projektas atitinka prioritetą – „Užimtumas ir darbo jėgos mobilumas”. Veikla orientuota į regionų užimtumo skatinimą, gerinant ugdymo sąlygas.

Projekto metu atnaujinamos arba įrengiamos naujos mokymo bazės, kurių tikslas – gerinti mokinių sąlygas prisitaikant prie darbo rinkos naujovių. Projekto metu vyko šešiolika specializuotų seminarų. Mokymosi turinys – keturios pagrindinės temos: transporto priemonės, įskaitant ir vidaus dizainą, tekstilė ir dizainas, kraštovaizdžio dizainas ir kaimo turizmas, žemės ūkis ir technologijos.

Šiaurės Lietuvos parodos – mugės „AgroJoniškis 2018“ metu vyko šio projekto praktinės dirbtuvės, kur dalyviai, prižiūrimi profesijos mokytojų, atliko praktines užduotis. Projekto dalyviai iš Lietuvos (Alantos, Utenos, Zarasų, Joniškio) ir Latvijos (Balvi, Daugpilio) profesinių mokyklų mokėsi kurti floristinius kilimus. Floristiniams kilimams pagaminti mokiniai naudojo tik gamtai draugiškas medžiagas. Kompozicijas sukurti padėjo ir mokytojai, o darbus atliko patys mokiniai. Kelias dienas trukusių dirbtuvių rezultatas – spalvingos gėlių mozaikos, kurios skirtos Lietuvos ir Latvijos valstybių veiklos šimtmečiams paminėti.

Projekto pradžia – 2017 gegužė 7 dieną, o pabaiga 2019 gegužės 6-ąją. Projektas įgyvendintas keturiais etapais (po 6 mėn.).