Projekto partneriai dalyvavo LdV partnerysčių projekto „Žalieji perlai“

2014 m. balandžio 7-10 d. aštuoni Lietuvos kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų asociacijos atstovai dalyvavo tarptautinio Leonardo da Vinci partnerysčių projekto „Žalieji perlai“ partnerių susitikime. Susitikimas vyko šiaurinėje Lenkijoje Varmijos Mozūrų vaivadijos Pieniežno miestelyje. Pieniežno miestelyje, įsikūrusiame prie Valša upės, gyvena apie 3 tūks. gyventojų. Miestelį iš vienos pusės supa lygumos su derlinga žeme, vykdami pas partnerius matėme gražius žaliuojančius pasėlius, o iš kitos pusės – kalvotos vietovės. Nemažai tų kalvų apsodintos energetiniais augalais – gluosniniais žilvičiais. Lenkų partneriai paaiškino, kad šių augalų auginimui Lenkijos ūkininkai gauna europinę paramą. Tai pat ūkininkus remia ir vietiniai šilumininkai, sudarydami ilgalaikes sutartis su ūkininkais, atveždami sodinukus, taip sakant, į namus, ir padengdami 80 proc. sodinimo išlaidų.

Balandžio 8 d. aplankėme kaimyniniame rajone esančią katilinę, kūrenamą biokuru – smulkintomis gluosninių žilvičių skiedromis. Taip pat biokuras ten naudojamas biodujų gamybai. Katilinė apšildo sveikatos reabilitacijos centrą. Vėliau aplankėme neįgaliųjų užimtumo centrą, kuriam šiltą vandenį užtikrina saulės kolektorių sukuriama energija. Neįgaliųjų užimtumo centras įrengtas pagal projektą, panaudojant ES paramą – modernus, su jaukiais nedideliais kambariais. Centro direktorius paaiškino, kad tokios centro koncepcijos tikslas – sukurti centre tokią aplinką, kad neįgalieji jaustųsi kaip namie. Po pietų vykome į Fromborką, kur pasigrožėjome Baltijos jūros vaizdais ir aplankėme nuostabią katedrą, kurioje dirbo ir yra palaidotas Mikalojus Kopernikas. Katedroje klausėmės garsaus vargonisto Arkadiušo Poplavskio atliekamo vargonų koncerto.

Balandžio 9 d. su partneriais aptarėme projekto įgyvendinimo aktualijas: įgyvendintas priemones, projekto ir rezultatų sklaidą, susitikimo Ispanijoje Madride organizavimo niuansus. Po pietų aplankėme Pieniežno pilį, vietinę hidroelektrinę, Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, vienuolyną ir jame įsikūrusį pasaulio krikščionių misionierių misijų vietų etnokultūros paveldo muziejų.

Balandžio 10 d. atsisveikinę su partneriais ir svetingaisiais lenkais, išvykome į Lietuvą. Pakeliui namo aplankėme šalia Kenštyno miestelio Gierložo girioje esančią, antrojo pasaulinio karo metu įrengtą Hitlerio būstinę, vadinamą „Vilko guoliu“. Įspūdį padarė konstrukcijų sudėtingumas ir patvarumas, net tonos trotilo, kurias panaudojo vokiečiai atsitraukdami karo pabaigoje, nesugebėjo sunaikinti visų pastatų.

(Ši pateikta informacija atspindi tik projektą koordinuojančios institucijos nuomonę ir nei NA, nei Europos Komisija neatsako už čia pateiktos informacijos panaudojimą).

 

Joniškėlio I. Karpio ŽŪPM

l.e. direktoriaus pareigas Jūratė Jovaišienė

 

© 2022 Joniškio žemės ūkio mokykla | Rekomenduoja: Atradau.lt | Sprendimas: Elektroninės Vizijos