Saulė kilo 777 kartą

Rugsėjo pabaigoje Joniškyje vyko Saulės festivalis, skirtas Saulės mūšio pergalei (1236 m.) ir Baltų vienybės dienai pažymėti. Festivalis buvo skirtas aktyvinti ir puoselėti istorinę ir kultūrinę Saulės mūšio pergalės atmintį bei baltų kultūros apraiškas nūdienos kultūroje.

Prie šio festivalio dalyvių prisijungė ir Joniškio žemės ūkio mokyklos mokiniai. Šokių grupės MES šokėjai, dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo specialybės mokiniai intensyviai ruošėsi šventei. Šokėjai repetavo ma­si­nį is­to­ri­nį šokį – są­spie­tį, o apželdintojai kūrė floristinius darbus. Joniškio mieste, prie kurltūros centro ant žo­lės ir ant skve­re iš­ri­kiuo­tų šiau­dų ru­lo­nų bu­vo eksponuojamos flo­ris­ti­nės kom­po­zi­ci­jos – bal­tų ženk­lai, per­ga­lės vai­ni­kai ar tie­siog iš ąžuo­lo la­pų nupin­tos trys sep­ty­niu­kės.

Mokyklos floristės dalyvavo ir šiuo­lai­ki­nių ma­dų su žiem­ga­liš­kais ak­cen­tais de­monst­ra­vi­me. Kaip įterp­ti tuos ak­cen­tus į rū­bą kiek­vie­nas su­pra­to sa­vaip – nuo ryš­kias­pal­vių ap­siaus­tų, sau­lės spalvos skrais­čių, iš­siu­vi­nė­tų bal­tų ženk­lais iki ne­pap­ras­to gro­žio pa­puo­ša­lų ir ka­rū­nų. Visus pribloškė įspū­din­gi pa­puo­ša­lai, kuriuos Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los mer­gi­nos pa­si­ga­mi­no iš pa­pras­čiau­sio ban­guo­to kar­to­no.

© 2022 Joniškio žemės ūkio mokykla | Rekomenduoja: Atradau.lt | Sprendimas: Elektroninės Vizijos