Saulės mūšio festivalis

Rugsėjo pabaigoje Joniškyje vyko Saulės festivalis, skirtas Saulės mūšio pergalei ir Baltų vienybės dienai pažymėti. Festivalis buvo skirtas aktyvinti ir puoselėti istorinę ir kultūrinę Saulės mūšio pergalės atmintį bei baltų kultūros apraiškas nūdienos kultūroje. Prie šio festivalio dalyvių prisijungė ir Joniškio žemės ūkio mokyklos mokiniai. Šokių grupės MES šokėjai, dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo specialybės mokiniai intensyviai ruošėsi šventei. Šokėjai repetavo ma­si­nį is­to­ri­nį šokį – sąspie­tį, o apželdintojai kūrė floristinius darbus. Joniškio mieste, prie kultūros centro ant žo­lės ir ant skve­re iš­ri­kiuo­tų šiau­dų ru­lo­nų bu­vo eksponuojamos flo­ris­ti­nės kom­po­zi­ci­jos – bal­tų ženk­lai, per­ga­lės vai­ni­kai ar tie­siog iš ąžuo­lo la­pų nupin­tos trys sep­ty­niu­kės. Tap pat visus pribloškė įspū­din­gi papuošalai, kuriuos mo­kyk­los mer­gi­nos pa­si­ga­mi­no iš pa­pras­čiau­sio ban­guo­to kar­to­no.